Select Page


OZPTD: Pismo Uzbeckiej Agencji Transportu Drogowego i Rzecznego


 

„…przewóz ładunków przez polskich przewoźników do/z Republiki Uzbekistanu do/z trzecich krajów może być wykonywany tylko i wyłącznie na podstawie zezwoleń, wydawanych na podstawie podpisanych pomiędzy Uzbecką agencją transportu drogowego i rzecznego a Ministerstwem Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej, umowy. Nie ma możliwości otrzymania blankietu zezwolenia na przewóz ładunków na jakimkolwiek przejściu granicznym Republiki Uzbekistanu.”

Całość tłumaczenia dokumentu na stronie www.ozptd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.