Select Page


OZPTD protestuje w sprawie zakazów ruchu


 

Tekst pisma wystosowanego przez OZPTD do Ministra Infrastruktury, Pana Cezarego Grabarczyka.

Szanowny panie Ministrze!

Nawiązując do otrzymanego ok. godziny 12:30 tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ograniczeń i zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r., chciałbym wyrazić dezaprobatę Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego związaną z zakresem wprowadzonych ograniczeń.

Oczywiście rozumiemy potrzebę umożliwienia bezpiecznego i sprawnego dotarcia setek tysięcy Polaków na miejsce uroczystości pogrzebowych Prezydenta RP, niemniej wprowadzone ograniczenia trwające w sposób nieprzerwany przez okres 3 dni, a także wprowadzenie zakazu na całej polskiej sieci drogowej obejmującej ponad 200 tys. km dróg krajowych, powiatowych i gminnych, jest działaniem rażąco nieproporcjonalnym do rzeczywistych potrzeb związanych z przebiegiem uroczystości i zakrawa na sabotaż gospodarczy.

Dla przykładu można zadać pytanie, dlaczego przewoźnik z Zielonej Góry lub ze Szczecina nie będzie mógł wyjechać swoim pojazdem do Niemiec w piątkowy wieczór? Jakie jest uzasadnienie dla takiego rozwiązania? Kto zapłaci za milionowe straty poniesione przez sektor międzynarodowego transportu drogowego w związku z niedotrzymanymi terminami odbioru lub dostawy towarów?

Jest wiele sposobów rozwiązywania problemów komunikacyjnych, oraz wiele narzędzi możliwych do wykorzystania przez administrację rządową, policję i organy zarządzające ruchem. Niemniej wymagają one kompetencji i wyobraźni osób stosujących te narzędzia  czego widocznie zabrakło w obecnej sytuacji.

Z poważaniem
Za zarząd OZPTD

Przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców
Transportu Drogowego

Bolesław Milewski


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 9 lat temu.