Select Page


OZPTD: Słowenia – opłaty za korzystanie z dróg


 

AMBASADA REPUBLIKI SŁOWENII

Ambasada Republiki Słowenii w Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Departamentowi Konsularnemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt przekazać informacje w sprawie obowiązkowych opłat za korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu na terenie Republiki Słowenii, z prośbą o ich przekazanie właściwym instytucjom Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 19 czerwca 2009 roku, Rząd Republiki Słowenii przyjął Rozporządzenie w sprawie zmian i uzupełnień do Rozporządzenia w sprawie dróg podlegających opłatom i opłat drogowych, na podstawie którego wprowadzono między innymi winiety krótkookresowe – tygodniowe i miesięczne. Winieta tygodniowa kosztuje 15 €, miesięczna 30 € i roczna 95 €. Winiety dla motocykli kosztują połowę ceny winiety dla samochodów osobowych, z tą różnicą, że zamiast winiety miesięcznej, obowiązuje winieta półroczna w cenie 25 €.

Ambasada pragnie zwrócić uwagę, iż w sytuacjach, kiedy droga równoległa jest całkowicie zamknięta ze względu na prace remontowe lub konserwacyjne, bądź też z innych przyczyn (np. organizacja imprezy publicznej) i wskutek tego ruch jest przekierowywany w części lub całości na drogę płatną, jazda bez ważnej i prawidłowo naklejonej winiety jest możliwa tylko na odcinku drogi płatnej, który w tym przypadku pełni funkcję objazdu.

Więcej informacji o stosowaniu winiet można znaleźć na stronach internetowych DARS (Spółki ds. dróg i autostrad w Republice Słowenii):
•    http://www.dars.si/Dokumenti/Toll_297.aspx
Informacje o sposobie regulacji nałożonych kar są dostępne na stronie:
•   http://www.dars.si/Dokumenti/Toll/Methodes_of_payment/vehicles_up_to_35_t/Vignette/How_to_pay_the_fine_501.aspx

Ambasada prosi o przekazanie informacji właściwym polskim organom i spowodowanie podania jej do wiadomości publicznej.

Ambasada Republiki Słowenii w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystając z okazji,   pragnie  przekazać   Departamentowi   Konsularnemu   Ministerstwa   Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2011 roku

Źródło: www.ozptd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.