Select Page


OZPTD: Spotkanie przedstawicieli OZPTD z GITD w sprawie przewozów drewna


 

W dniu 29 marca br. przedstawiciele OZPTD, przewoźnicy drewna, spotkali się z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Tomaszem Połeć w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego bezpiecznego ładunku drewna. W ubiegłym roku przeprowadzono przez ITD wspólnie z przedstawicielami  LP oraz członkami OZPTD kontrolne przeważenia zestawów transportowych załadowanych drewnem. Na bieżąco przewoźnicy drewna monitorują również dane z protokółów ITD dotyczące wagi drewna, które umożliwiają w prosty sposób wyliczenie ciężaru 1m3 drewna. Z zebranych informacji wynika, że aby ciężar zestawu transportowego do przewozu drewna nie przekraczał ograniczonej prawem wagi 40 ton DMC, masa ładowanego drewna nie powinna przekraczać 25m3 dla drewna sosnowego, dla drewna liściastego odpowiednio mniej.

Wypracowane wspólnie stanowisko zyskało pełną aprobatę obydwu stron spotkania. W związku z powyższym, zapowiedział Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć, że z dniem 1 kwietnia ITD będzie w swoich działaniach kontrolnych skupiała więcej uwagi na przewoźnikach drewna, chcąc w sposób zdecydowany poprawić sytuację w bezpieczeństwie przewozu drewna. Powszechnie wiadomo, że do tej pory samochody były przeładowane. Najlepiej wiedzą o tym duże Firmy produkujące papier bądź płyty, które ważą niemal każdy pojazd z drewnem, a ich ciężar skrzętnie ukrywają, mając świadomość, że jest popełniane przestępstwo. Praktyki takie są znane ITD.  Pan Tomasz Połeć zadeklarował również swoją pomoc we wszelkich działaniach OZPTD zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz przeciwdziałania degradacji polskich dróg.

W przyszłym tygodniu przedstawiciele OZPTD są umówieni na spotkanie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Tematem przewodnim będzie dopuszczalna ilość załadowywanego drewna na zestaw transportowy.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.