Select Page


OZPTD: Ważna informacja dla posiadaczy certyfikatów kompetencji zawodowych w krajowym transporcie


 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami proponuje się zapis:

– Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. uznaje się za równoważny z certyfikatem, o którym mowa w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Poniżej treść art.21 ust. 2 wspomnianego Rozporządzenia:

Certyfikat wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. jako dowód posiadania kompetencji zawodowych na mocy przepisów obowiązujących do tego dnia uznaje się za równoważny z certyfikatem, którego wzór znajduje się w załączniku III, i traktuje się je jako dowód posiadania kompetencji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby posiadacze certyfikatów kompetencji zawodowych ważnych wyłącznie w odniesieniu do krajowego transportu drogowego zdawali egzaminy lub części egzaminów, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Źródło: ozptd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.