Select Page


OZPTD: Ważne informacje z Sejmu!


 

W dniu 18 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił dwie istotne dla środowiska ustawy.

Są to: „Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw” oraz „Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”.

Pierwsza z nich zmienia w korzystny sposób zasady odpowiedzialności za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego, zmniejsza wysokość nakładanych kar, wprowadza racjonalne zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców oraz w prawie przewozowym.

Druga z nich poświęcona jest przewozom nienormatywnym. Wprowadzone zostały zezwolenia okresowe wydawane na okres od pół roku do trzech lat, zapewniono możliwość dojazdu do obiektów położonych przy drogach samorządowych pojazdami o nacisku pojedynczej osi napędowej 11,5 t.

Rozwiązany został problem przewozu drewna i towarów sypkich. Szczegółowo o tych i innych zmianach OZPTD poinformuje na łamach prasy związkowej.

Oczywiście uchwalone ustawy muszą jeszcze zostać rozpatrzone przez Senat, podpisane przez Prezydenta RP i opublikowane. Wszystko wskazuje na to, że na tym etapie prac legislacyjnych nie powinno już być żadnych poważniejszych problemów.

Źródło: ozptd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.