Select Page


OZPTD zaprasza na cykl konferencji nt. nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców


 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego zaprasza na cykl konferencji: „Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r. oraz ustawy o czasie pracy kierowców – wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2013 r.”

Uczestnik Konferencji otrzyma certyfikat , który jest wymagany w procesie aktualizacji Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika wynikającej z umowy zawartej z ITS Warszawa.

W programie konferencji m.in.:
1. Zmiany w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego:
–  nowe dokumenty (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaświadczenia o sytuacji finansowej i liczbie wydanych wypisów itp.).
–  zachowanie praw nabytych (sposób postępowania wobec przedsiębiorców, którzy nabyli uprawnieni a przed dniem wejścia w życie ustawy).
–  szczegółowe wymagania w stosunku do przewoźników, w tym m.in.: definicja bazy transportowej, sposób dokumentowania zdolności finansowej (roczne sprawozdanie, ubezpieczenia i gwarancje bankowe), wymagania w stosunku do kierowców itp.
2. Certyfikaty kompetencji zawodowych i ich ważność.
3. Kontrola przedsiębiorstwa pod kątem spełniania nowych wymagań –
uprawnienia organów (starostw, ITD.) i prawa przedsiębiorców.
4. Nowe zasady wykonywania przewozów na potrzeby własne.
5. Nowe zasady stosowania przepisów o czasie pracy kierowców wobec:
–  przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz drogowy,
–  samozatrudnionych kierowców,
–  innych niebędących pracownikami osób osobiście wykonujących przewozy drogowe na
rzecz przedsiębiorcy.
6. Wybrane problemy związane ze stosowaniem obowiązującego stanu prawnego:
–  legalność wezwań GITD do wskazania kierowcy,
–  nierozwiązane problemy z systemem Viatoll,
–  dojazd do obiektu – zasady i problemy,
– podatek akcyzowy w Niemczech od paliwa wwożonego w zbiornikach pojazdu,
–  diety i inne należności dla kierowców.

Koszt konferencji: 300 zł brutto/os.
Dla Członków OZPTD: 150zł brutto/os.
(każda następna osoba z tej samej firmy zrzeszonej w OZPTD – 100zł brutto)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia na adres: anna@ozptd.pl, najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji oraz dokonanie płatności na konto:
OZPTD 64-905 Stobno 82
BZWBK III Oddział w Pile 40 1500 1041 1210 4003 1365 0000

Zgłoszenia i informacje:
Anna Frankowska – Z-ca Dyrektora ds. Szkoleń, tel. 603 470 143

CZERWIEC/WRZESIEŃ 2013
MIEJSCOWOŚCI I TERMINY
Pszczyna 19.06
Kraków 20.06
Rzeszów 21.06
Białystok 07/2013
Toruń 09/2013
Zielona Góra 09/2013
Gdynia 09/2013
Olsztyn 09/2013

Konferencje poprowadzi – Maciej Wroński – Dyrektor Biura Prawnego OZPTD

Formularz zgłoszenia na konferencję OZPTD

Serdecznie zapraszamy!


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.