Select Page


OZPTD zaprasza na szkolenie dot. nowelizacji ustawy o transpocie drogowym w Białymstoku


 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego zaprasza na spotkanie reaktywujące Region Podlaski OZPTD

W trakcie spotkania proponujemy Państwu  szkolenie niezbędne do aktualizacji certyfikatu kompetencji zawodowych zgodnie z umową podpisaną z ITS.

Temat:

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców przyjęta przez Sejm w dniu 22 lutego 2013 r. oraz inne pojawiające się w 2013 r. problemy.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy i osób, osób zarządzających transportem drogowym w przedsiębiorstwie oraz posiadaczy certyfikatów kompetencji zawodowych.

Cel szkolenia:

Przygotowanie się przedsiębiorców i prowadzonych przez nich przedsiębiorstw do spełnienia nowych wymagań wprowadzonych nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz uniknięcie zagrożeń związanych z nowymi przepisami.

Program:

1. Zmiany w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego:
– Prawo unijne /rozporządzenia (WE) 1071/2009, (WE) 1072/2009, (WE) 1073/2009/ a nowa ustawa.
– Nowe dokumenty (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaświadczenia o sytuacji finansowej i liczbie wydanych wypisów itp.).
– Zachowanie praw nabytych (sposób postępowania wobec przedsiębiorców, którzy nabyli uprawnieni a przed dniem wejścia w życie ustawy).
– Szczegółowe wymagania w stosunku do przewoźników, w tym m.in.: definicja bazy transportowej, sposób dokumentowania zdolności finansowej (roczne sprawozdanie, ubezpieczenia i gwarancje bankowe), wymagania w stosunku do kierowców itp.

2. Certyfikaty kompetencji zawodowych i ich ważność.

3. Kontrola przedsiębiorstwa pod kątem spełniania nowych wymagań – uprawnienia organów (starostw, ITD.) i prawa przedsiębiorców.

4. Nowe zasady wykonywania przewozów na potrzeby własne.

5. Licencje na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym i taksówką.

6. Nowe zasady stosowania przepisów o czasie pracy kierowców wobec:
– przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz drogowy,
– samozatrudnionych kierowców,
– innych niebędących pracownikami osób osobiście wykonujących przewozy drogowe na rzecz przedsiębiorcy.

7. Wybrane problemy związane ze stosowaniem obowiązującego stanu prawnego:
– legalność wezwań GITD do wskazania kierowcy,
– nierozwiązane problemy z systemem Viatoll,
– dojazd do obiektu – zasady i problemy,
– podatek akcyzowy w Niemczech od paliwa wwożonego w zbiornikach pojazdu,
– diety i inne należności dla kierowców.

8. Niematerialne środki motywacji kierowców – odznaka wzorowy kierowca.

9. Rola organizacji zawodowych w transporcie i ich możliwości reprezentacji i oddziaływania na władze samorządowe i administracyjne kraju.

Wykładowca:

Maciej Wroński – dyrektor Biura Prawnego OZPTD, prawnik specjalizujący się od ponad 20 lat w przepisach transportu i ruchu drogowego, współtwórca większości obowiązujących przepisów w tym zakresie, były Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, ekspert uczestniczący z ramienia OZPTD w pracach Sejmowej Komisji Infrastruktury, autor wielu publikacji poświęconych transportowi drogowemu i bezpieczeństwu ruchu.
W spotkaniu weźmie udział Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego – Bolesław Milewski.

Informacje organizacyjne:

Termin – 25 maja 2013 r. g. 11.00
Miejsce: Białystok ul. Sienkiewicza 77 Zakład Doskonalenia Zawodowego
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 180 zł (brutto)/osoba
Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów, dyplom ukończenia, catering.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na adres anna@ozptd.pl  do dnia 23.05.2013 oraz dokonanie płatności za udział w konferencji do dnia 23.05.2013 r. na konto:

OZPTD, 64-905 Stobno 82
BZWBK III Oddział w Pile 40 1500 1041 1210 4003 1365 0000

Zgłoszenia i informacje:
Anna Frankowska –  Z-ca Dyrektora ds. Szkoleń, tel. 603 470 143, email: anna@ozptd.pl

Formularz zgłoszenia na szkolenie Białystok 25 maj(1)

Serdecznie zapraszamy!


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.