Select Page


OZPTD zaprasza na konferencje dot. zmiany ustawy o transporcie drogowym w Radomiu


 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego zaprasza na konferencję:

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców przyjęta przez Sejm w dniu 22 lutego 2013 r. oraz inne pojawiające się w 2013 r. problemy.

Adresaci:

Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy rzeczy i osób, osoby zarządzające transportem drogowym w przedsiębiorstwie oraz posiadacze certyfikatów kompetencji zawodowych.
Osoby zawodowo związane z transportem drogowym – wykładowcy z OS prowadzących kwalifikację wstępną, szkolenia okresowe kierowców, kursy dla osób ubiegających się o CPC; pracownicy samorządu terytorialnego, inspektorzy ITD itp.

Cel szkolenia:

Przygotowanie się przedsiębiorców i prowadzonych przez nich przedsiębiorstw do spełnienia nowych wymagań wprowadzanych nowelizacją ustawy o transporcie drogowym
oraz uniknięcie zagrożeń związanych z nowymi przepisami

Program:
1. Zmiany w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego:
– Prawo unijne /rozporządzenia (WE) 1071/2009, (WE) 1072/2009, (WE) 1073/2009/ a nowa ustawa.
– Nowe dokumenty (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaświadczenia o sytuacji finansowej i liczbie wydanych wypisów itp.).
– Zachowanie praw nabytych (sposób postępowania wobec przedsiębiorców, którzy nabyli uprawnieni a przed dniem wejścia w życie ustawy).
– Szczegółowe wymagania w stosunku do przewoźników, w tym m.in.: definicja bazy transportowej, sposób dokumentowania zdolności finansowej (roczne sprawozdanie, ubezpieczenia i gwarancje bankowe), wymagania w stosunku do kierowców itp.

2.Certyfikaty kompetencji zawodowych i ich ważność.

3. Kontrola przedsiębiorstwa pod kątem spełniania nowych wymagań – uprawnienia organów (starostw, ITD.) i prawa przedsiębiorców.

4.Nowe zasady wykonywania przewozów na potrzeby własne.
5. Licencje na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym i taksówką.
6. Nowe zasady stosowania przepisów o czasie pracy kierowców wobec:
– przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz drogowy,
– samozatrudnionych kierowców,
– innych niebędących pracownikami osób osobiście wykonujących przewozy drogowe na rzecz przedsiębiorcy.
7. Wybrane problemy związane ze stosowaniem obowiązującego stanu prawnego:
– legalność wezwań GITD do wskazania kierowcy,
– nierozwiązane problemy z systemem Viatoll,
– dojazd do obiektu – zasady i problemy,
– podatek akcyzowy w Niemczech od paliwa wwożonego w zbiornikach pojazdu,
– diety i inne należności dla kierowców.
8. Niematerialne środki motywacji kierowców – odznaka wzorowy kierowca.
9. Rola organizacji zawodowych w transporcie i ich możliwości reprezentacji i oddziaływania na władze samorządowe i administracyjne kraju.

Czas trwania konferencji:
4,5 godziny

Wykładowca:

Maciej Wroński – dyrektor Biura Prawnego OZPTD, prawnik specjalizujący się od ponad 20 lat w przepisach transportu i ruchu drogowego, współtwórca większości obowiązujących przepisów w tym zakresie, były Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, ekspert uczestniczący z ramienia OZPTD w pracach Sejmowej Komisji Infrastruktury, autor wielu publikacji poświęconych transportowi drogowemu i bezpieczeństwu ruchu.

Informacje organizacyjne:

Termin: 09 maj 2013r. g. 10:00
Miejsce: Radom, Hotel Aviator, ul. Malczewskiego 18
Koszt udziału w szkoleniu wynosi:  369 zł (brutto)/osoba

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby  i  zawiera: udział w zajęciach,  komplet materiałów, dyplom ukończenia, przerwa kawowa. Pomagamy również w  rezerwacji  miejsc hotelowych.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na adres: anna@ozptd.pl  oraz dokonanie płatności za udział w konferencji do dnia 30.04.2013r. na konto:

OZPTD, 64-905 Stobno 82
Kredyt Bank O/Piła 40 1500 1041 1210 4003 1365 0000.

Zgłoszenia i informacje:
Anna Frankowska – Z-ca Dyrektora ds. Szkoleń, tel. 603 470 143, email: anna@ozptd.pl

Formularz zgłoszenia na szkolenie Radom, 9 maj


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.