Select Page


OZPTD: Zmiany w ustawie o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców


 

16 kwietnia br. opublikowana została (Dz.U. 2013 r. poz. 567) ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Istotne dla przedsiębiorców zmiany to, m.in.:

• w zakresie ustawy o transporcie drogowym:

   – określenie dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz do uzyskania licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,
   – ułatwienia związane z udokumentowaniem sytuacji finansowej przewoźnika, kompetencji zawodowej oraz wymagań związanych z posiadaniem pojazdów,
   – formalne uznanie dotychczasowych krajowych certyfikatów kompetencji zawodowych (rozszerzenie ich stosowania o międzynarodowy transport drogowy),
    -zniesienie wymagań w zakresie niekaralności dla kierowców zatrudnionych lub współpracujących z firmami wykonującymi transport drogowy,
   – zachowanie przez przewoźników dotychczasowych uprawnień przewozowych,
    -wprowadzenie rozwiązań w znaczący sposób poprawiających sytuację prawną przedsiębiorcy, w przypadku zaistnienia przesłanek do utraty dobrej reputacji,
  –  wprowadzenie czasowych ograniczeń w zakresie możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego przez organy kontroli w sprawach o nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorców (2 letni okres „przedawnienia”),
   – rozszerzenie uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego;

w zakresie ustawy o czasie pracy kierowców:

    -wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy przedsiębiorcy wykonującego osobiście przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz,
   – określenie norm czasu pracy dla ww. osób.

Ww. zmiany wchodzą w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r. z tym, że zmienione przepisy o czasie pracy kierowców i związane z tymi przepisami uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego wchodzą w życie wcześniej z dniem 16 lipca br.

OZPTD będzie informowało o nowych regulacjach na łamach dodatków OZPTD do prasy branżowej.

Jednocześnie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w organizowanych przez OZPTD konferencjach poświęconych szczegółowej analizie zmienionych przepisów.

Tekst ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców można pobrać ze strony Rządowego Centrum Legislacji: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/567/1

 

Źródło: www.ozptd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.