Select Page


PAP: Komisja Europejska pozywa Polskę ws. czasu pracy kierowców


 

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że pozywa Polskę, Austrię i Finlandię przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców pracujących na własny rachunek.

„Odkąd Komisja zwróciła się do wszystkich państw członkowskich o przedłożenie jej informacji na temat działań podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, upłynęły ponad dwa lata. Trzy wymienione państwa członkowskie wciąż nie zgłosiły krajowych środków (prawnych – PAP), gwarantujących pełną skuteczność dyrektywy” – podała KE w komunikacie.

Chodzi o dyrektywę o czasie pracy (2002/15/WE), która wprowadziła minimalne wymogi organizacji czasu pracy, by poprawić ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Zgodnie z tą dyrektywą średni maksymalny tygodniowy czas pracy kierowców w ciągu czterech miesięcy (z możliwością przedłużenia do sześciu miesięcy w drodze układów zbiorowych) nie może przekraczać 48 godzin, a maksymalny tygodniowy czas pracy w żadnym przypadku nie może przekroczyć 60 godzin.

Czas pracy obejmuje czas prowadzenia pojazdu, który zgodnie z innymi unijnymi przepisami jest ograniczony do maksymalnie 56 godzin tygodniowo i 90 godzin w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

KE wskazuje, że Parlament Europejski odrzucił jej wniosek, by wyłączyć na stałe ze stosowania dyrektywy kierowców pracujących na własny rachunek i w związku z tym od marca 2009 r. jej przepisy obejmują również tę grupę zawodową.

Komisja przypomniała, że w lipcu 2010 r. zwróciła się do państw UE z prośbą o przedstawienie krajowych środków gwarantujących stosowanie przepisów dotyczących czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek. W kwietniu ub.r. KE przesłała tzw. uzasadnione opinie do Austrii, Finlandii i Polski. „Mimo to kraje te nadal nie dokonały pełnej transpozycji (dyrektywy)” – czytamy.

Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik resortu transportu Mikołaj Karpiński, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało stosowny projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców. „Projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r., a następnie przekazany do Sejmu” – poinformował rzecznik.

Dodał, że prace nad ustawą mają się zakończyć w najbliższym czasie. „Należy spodziewać się, że po ogłoszeniu ustawy Komisja Europejska wycofa skargę z Trybunału Sprawiedliwości UE” – poinformował Karpiński.

Źródło: www.pap.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.