Select Page


PAP: Prezydent podpisał nowele ustaw o autostradach płatnych i transporcie drogowym


 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – poinformowała we wtorek prezydencka kancelaria.

Chodzi o nowelizację, którą Sejm uchwalił 31 sierpnia. Dotyczy ona zmiany przepisów w kwestii procedury przetargowej na umowę na budowę i eksploatację albo tylko na eksploatację autostrady.

W nowelizacji wskazano, że takie umowy mogą być zawierane według zasad zawartych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi ze stycznia 2009 r., albo w prawie zamówień publicznych z 2004 r. Nowe przepisy mają pozwolić na realizację rządowego programu budowy dróg w zgodzie z prawem unijnym.

W połowie września Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji, miała ona charakter doprecyzowujący.

Bronisław Komorowski podpisał również nowelizację ustawy o transporcie drogowym – poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta. Nowela ma zwiększać konkurencyjność firm sektora transportu drogowego oraz ograniczać nieuczciwą konkurencję.

Nowelizacja ma ułatwiać wykonywanie działalności gospodarczej w transporcie drogowym i poprawiać warunki pracy kierowców. Rozszerza i uszczegóławia katalog kar pieniężnych oraz grzywien nakładanych za naruszanie krajowych i wspólnotowych przepisów regulujących dziedzinę transportu drogowego.

Sejm nowelizację uchwalił w sierpniu, w połowie września posłowie przyjęli wszystkie za wyjątkiem jednej z ponad 30 poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Poprawki miały charakter doprecyzowujący.

Źródło: PAP


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.