Select Page


PasCom: FLOTA II w Kompanii Piwowarskiej S.A.


 

PasCom poinformował o wdrożeniu swojego systemu PasCom FLOTA II w Kompanii Piwowarskiej S.A., największego producenta piwa w Polsce. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości system spełnił wysokie wymagania jakościowe oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa jakie obowiązują w tym przedsiębiorstwie. Program został jednocześnie zintegrowany z innymi systemami IT pracującymi w KP S.A. usprawniając tym samym procesy zarządzania flotą i obiegu dokumentów.
Ze względu na rygorystyczne procedury oraz wymagania jakościowe, wdrożenie systemu w KP S.A. było dla nas sporym wyzwaniem – dodaje Marek Zwierzchowski , Wiceprezes PasCom.
Kolejny raz okazało się, że wcześniejsze inwestycje jakie poczyniliśmy w technologię pozwalające na otwartość i plastyczności systemu przynoszą spodziewane efekty i były właściwym krokiem jego rozwoju.

Więcej na: www.pascom.com.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.