Select Page


PCC Intermodal S.A.: DOBRA INWESTYCJA NA TRUDNE CZASY!


 

20. października br. PCC SE dokonała transakcji sprzedaży 10 milionów sztuk akcji PCC Intermodal S.A. (więcej szczegółów w raporcie bieżącym na www.pcc-intermodal.pl). Transakcja ta jest związana z realizacją przez Akcjonariusza postanowień Umowy Inwestycyjnej, o której Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 48/2011.
Duże zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów instytucjonalnych jest potwierdzeniem tego, że obecna na GPW, od niespełna dwóch lat, Spółka zyskuje coraz szersze grono sympatyków i stabilnych inwestorów.
Nabywcami akcji były polskie instytucje finansowe, a ostateczna cena sprzedaży – będąca efektem procesu budowania księgi popytu – została ustalona na poziomie pln 4,40 za akcję.
W transakcji wystąpiła nadwyżka popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych, których zapisy zostały zredukowane. Akcje zostały alokowane renomowanym polskim funduszom OFE i TFI .
W drugim etapie transakcji, Zarząd Spółki dokona podwyższenia kapitału zakładowego, które będzie odpowiadało co do wartości i wielkości powyższej transakcji tj. – prywatnej emisji do PCC SE 10 milionów sztuk akcji po cenie 4,40 złotego za akcję.
„44 miliony złotych to kwota optymalna z punktu widzenia aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na dalszy dynamiczny rozwój Spółki oraz umożliwi realizację planów inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci regularnych połączeń intermodalnych” – powiedział Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal S.A.
Zarząd Spółki nie planuje przeprowadzać kolejnych podwyższeń kapitału w ramach przyznanego mu upoważnienia w okresie najbliższych 12 miesięcy.
PCC Intermodal S.A. jako pierwsza spółka z branży debiutowała z sukcesem na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kilka tygodni temu Spółka spełniła złożoną inwestorom podczas debiutu obietnicę – uruchomiła w Kutnie nowoczesny Terminal przeładunkowy dla rejonu centralnej Polski. Rynek kapitałowy docenił konsekwentnie realizowaną przez Zarząd strategię oraz potencjał rozwojowy branży intermodalnej.
Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na kolejne działania inwestycyjne.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.