Select Page


PCC Intermodal S.A.: otrzyma dofinansowanie na dwa projekty inwestycyjne


 

Spółka PCC Intermodal otrzyma ponad 54 mln zł dofinansowania na inwestycje w terminale w Kutnie i Brzegu Dolnym.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjęło decyzję o przyznaniu spółce PCC Intermodal dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 7.4 na realizację swojej strategii inwestycyjnej, tj. budowę nowoczesnych i funkcjonalnych terminali przeładunkowych na terenie kraju.

Zgodnie z opublikowaną przez CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych aktualizacją zestawienia wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 7.4 POIiŚ  na podstawowej liście rankingowej znalazły się dwa projekty Spółki:

– na budowę Intermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Kutno przyznano 32 657 510,41 zł

– na budowę Intermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny przyznano 21 736 141,87 zł.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.