Select Page


Płaca minimalna w transporcie w Niemczech – pytania i odpowiedzi


http://www.dreamstime.com/stock-photos-drawing-arrow-businessman-open-doors-to-hangar-image33488153
 

Ustawa o płacy minimalnej w transporcie w Niemczech budzi wiele obaw i rodzi wiele pytań. W związku z tym firma PKS Gdańsk-Oliwa SA przygotowała na nie odpowiedzi. Odpowiada Radca Prawny PKS Gdańsk-Oliwa SA, Konrad Pater.

pks-gdansk-oliwa_logo

 

A co z kierowcami na samozatrudnieniu, świadczących usługę kierowania pojazdem ciężarowym na pojazdach należących do firmy-matki, na którą stoi licencja europejska? Obowiązuje ich niemiecka płaca podczas, np. tranzytu czy nie?

Tak, obowiązuje ich niemiecka płaca minimalna. To jaką firma posiada licencję nie ma wpływu na obowiązek stosowania się do nowego prawa. Zgodnie z § 22 ust. 1 nr 1 ustawy o płacy minimalnej zakresem zastosowania ustawy są zasadniczo objęci wszyscy pracownicy, którzy działają na terenie Federalnej Republiki Niemiec. Jest przy tym bez znaczenia, czy pracodawca ma swoją siedzibę w kraju, czy też zagranicą (§ 20 ustawy o płacy minimalnej). Nie obejmuje to tylko kilku grup osób: praktykanci, nastolatkowie, kształcący się i wolontariusze, doręczyciele gazet i pracownicy sezonowi (ustawa określa szczegółowe definicje w.w. grup osób.) Jak wynika z opisu żadna z w.w. grup osób nie jest tożsama z osobą kierowcy świadczącego usługę kierowania pojazdem.

W przypadku tranzytu stosowana jest zasada:„Według przepisu par. 20 MiLoG za czas pracy kierowcy na terenie Niemiec trzeba płacić min. 8,50 EUR. Kierowca wciągu 7 dni od wykonania pracy w RFN musi udokumentować ten odcinek czasu pracy, karta kierowcy /tarczka nie wystarczy bo nie notuje czasu przejścia granicy do/od Niemiec. Dokumentację trzeba zachować przez 2 lata.”

Szczegóły wymogu dotyczącego dokumentacji są ustalone w rozporządzeniu w sprawie modyfikacji obowiązku rejestracji czasu pracy zgodnie z ustawą o płacy minimalnej i ustawą o delegowaniu pracowników do pracy zagranicą dla przedsiębiorstw transportowych.

Kierowca jedzie w relacji Wrocław - Amsterdam. Jaki adres świadczenia pracy mam wpisać na zgłoszeniu do Zoll?

Mówią Państwo o innym dokumencie. W formularzu płacy minimalnej nie wpisujemy adresu świadczenia pracy. W okolicznościach przypadku stosuje się formularz dla pracowników mobilnych.

Druk do pobrania: Wzór wymaganego formularza do pobrania – formularz należy wypełnić w języku niemieckim  (formularze opublikowane za ZMPD) :

Jak technicznie Niemcy są wstanie mi zrobić kontrolę w Polsce?

 Niemiecki urząd może wezwać do przedstawienia (wszystkich adekwatnych dla celu prowadzonego postępowania) dokumentów  w języku niemieckim. Brak przedłożenia na wezwanie dokumentacji wiąże się z karą 30 000 Euro. Ponadto proszę zważyć, że zgodnie z prawem unijnym Państwa członkowskie zobowiązały się do współpracy sądowej i pozasądowej dla celów prowadzonych postępowań. Innymi słowy urząd niemiecki może zwracać się z zapytaniem do polskich urzędów (ZUS, US etc.) celem zweryfikowania wyjaśnień kontrolowanego. Podkreślić należy, że na chwilę obecną nie wykształciła się jeszcze praktyka działania niemieckich organów w zakresie modus operandi prowadzenia postępowań.

Wynagrodzenie musi być wypłacone do końca następnego miesiąca za poprzedni miesiąc ! Ale wg. prawa niemieckiego, czy ono mnie będzie obowiązywać?

 Tak, obowiązuje. Tu niemieckie prawo nie wprowadza dla Polaków zmian. Wg. polskiego prawa pracodawca ma obowiązek pracownikowi zapłacić szybciej niż termin, który nakazało prawo niemieckie. Polski Kodeks Pracy w art. 85 § 2. stanowi, że: „Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.”

A jak nie wyśle?

 Konrad Pater, Radca Prawny PKS Gdańsk-Oliwa SA: Brak przedłożenia na wezwanie dokumentacji wiąże się z karą 30 000 Euro. Będzie to dopiero pierwsza kontrola i pewnie nie ostatnia kara. W § 21 ustawy o płacy minimalnej są zawarte obszerne przepisy regulujące nałożenie grzywny za nieprzestrzeganie wytycznych wynikających z tej ustawy. Grzywna do 30.000,00 € grozi, gdy pracodawca:

  • nie współdziała się podczas kontroli urzędu celnego lub nie pozwala na przeprowadzenie kontroli
  • podczas kontroli urzędu celnego nie pozwala się na wejście na działkę lub do siedziby firmy,
  • podczas kontroli urzędu celnego informacje nie zostaną przekazane, bądź zostaną przekazane nieprawidłowo, niekompletnie, w niewłaściwy sposób lub nieterminowo,
  • zgłoszenie nie zostanie złożone, bądź zostanie złożone nieprawidłowo, niekompletnie, w niewłaściwy sposób lub nieterminowo lub nie zostanie przesłane, bądź zostanie przesłane nieprawidłowo, niekompletnie, w niewłaściwy sposób lub nieterminowo,
  • zgłoszenie o zmianie nie zostanie przedstawione urzędowi celnemu, bądź zostanie przedstawione nieprawidłowo, niekompletnie, w niewłaściwy sposób lub nieterminowo,
  • ubezpieczenie zgodnie z § 16 ust. 2 lub 4 ustawy o płacy minimalnej nie zostanie dołączone, bądź zostanie dołączone nieprawidłowo lub nieterminowo,
  • rejestracja czasu pracy nie zostanie sporządzona, bądź zostanie sporządzona nieprawidłowo, niekompletnie lub nieterminowo lub gdy nie będzie przechowywana, bądź przechowywana przez okres minimum dwóch lat,
  • dokument nie będzie dostępny, bądź będzie dostępny nieprawidłowo, niekompletnie lub w niewłaściwy sposób.

Natomiast grzywny do 500.000,00 € grożą w przypadku, gdy płaca minimalna nie jest wypłacana, bądź jest wypłacana nieterminowo.

 

Więcej pytań i odpowiedzi tutaj

 


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.