Select Page


Po zimowym chaosie branża transportowa powoli się rozgrzewa


 

Barometr transportowy TimoCom pod koniec pierwszego kwartału znów pokazuje wzrost ilości frachtów

Ruch powoli się rozkręca, przybywa ładunków. Wydaje się, że zarówno handel wielkanocny, jak i rosnące temperatury ożywiły europejski rynek transportowy pod koniec I kwartału. Po ostrożnym starcie, kiedy to w dwóch pierwszych miesiącach roku udział pustych przestrzeni ładunkowych wzrastał, wskazówka barometru transportowego TimoCom przesunęła się w marcu wyraźnie w stronę frachtów.

Pozytywne tendencje w gospodarce zobserwowane w końcowym kwartałe 2012 roku, kiedy to stosunek ładunków do wolnych pojazdów wynosił 48:52, nie utrzymały się. Styczeń wystartował ociążale z udziałem frachtów wynoszącym 36%, czyli o całe 12 punktów procentowych mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. Jest to wynikiem mroźnej zimy, ponieważ rynek usług transportowych długo nie mógł wybudzić się z zimowego letargu. Na początku ubiegłego roku część frachtowa kształtowała się na poziomie 31%, a wynik ten był o 5 punktów gorszy niż w bieżącym, 2013 roku.
Jeszcze bardziej spadał udział frachtów w lutym bieżącego roku. Miesiąc ten był zdominowany przez długotrwały chaos spowodowany śniegiem. Udział frachtów malał w szybkim tempie, zatrzymując się na średnim poziomie 29%. Był to wynik słabszy o 3 punkty procentowe w porównaniu do tego samego okresu 2012 roku, kiedy to stosunek frachtów do powierzchni ładunkowych wynosił 32:68. Na europejskim rynku transportowym mieliśmy zatem do czynienia z większym zasobem pojazdów niż towarów do przewiezienia.

Ta stagnacja trwała do połowy lutego. Na skutek handlu wielkanocnego i powoli poprawiających się warunków pogodowych na południu Europy, barometr transportowy pod koniec pierwszego kwartału 2013 roku ponownie wskazywał już stosunek 35 : 65. Mimo wzrostu, nadal nie udało się osiągnąć poziomu z poprzedniego roku, w którym to w tym samym czasie stosunek frachtów do powierzchni ładunkowej plasował się na poziomie od 44 do 56. Analizując sytuację frachtową początkowych kwartałów z ostatnich trzech lat, można zauważyć pewną tendencję. Styczeń zawsze odnotowywał typowy dla siebie spadek. Również w lutym sytuacja nie ulegała wyraźnej poprawie. Więcej ładunków pojawiało się zazwyczaj wraz z wiosennym ożywieniem..
Tendencje na przyszłe miesiące

Marcel Frings, Chief Representative firmy TimoCom, optymistycznie przewiduje: „Kiedy spoglądam na poprzednie lata, zakładam podobnie błyskawiczny wzrost, przynajmniej w następnych tygodniach. Barometr transportowy pokazuje obecnie udział frachtów wynoszący 49%. Bieżący rok zaczął się w miarę dobrze w porównaniu z ubiegłym. Niestety wyraźnie obniżył wartości w stosunku do 2011. Przypuszczam, że wiosenne ożywienie wraz z rosnącymi temperaturami, a także koniec zimowej przerwy w budownictwie wywrą pozytywny wpływ na rynek transportowy. Wiele przedsiębiorców chciałoby po długim przestoju znów zacząć aktywnie działać.“

W Polsce analogicznie
Sytuacja na rynku polskim w pierwszym kwartale b.r. również nie była najlepsza. Liczba ofert frachtów zgłoszonych przez polskich klientów była o prawie 8% mniejsza niż w IV kwartale 2012 roku i o ponad 8% mniejsza niż rok wcześniej. Analizując wszystkie oferty na relacjach do lub z naszego kraju można zauważyć, iż spadki dotknęły również tego obszaru. Barometr zanotował bowiem o niemal 18% mniej ładunków niż w ostatnim kwartale 2012 i o 9,7% mniej w stosunku do I trymestru minionego roku. Kondycja polskiego transportu była więc znacznie zbliżona do europejskiej normy. Spadki, które obecne były w skali całego kontynentu, przekładały się na mniejszą ilość zleceń, którą mieli do dyspozycji nasi rodzimi przewoźnicy. Z pewnością jedną z przyczyn takiej sytuacji, podobnie jak w innych krajach, była przeciągająca się zima. Koniec I kwartału b.r. pocieszył nas wzrostem liczby ofert dostępnych frachtów. W ostatnim tygodniu marca wskazówka barometru transportowego TimoCom podniosła się na tyle, by wskazać niemalże równowagę pomiędzy ilością ładunków i pustych przestrzeni. To z pewnością jest dobry znak na kolejne tygodnie.

Więcej informacji na temat TimoCom oraz barometru transportowego znajdziecie Państwo na stronie www.timocom.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.