Select Page


Podpisano umowę na dokończenie A1


 

Za 11 i 12 miesięcy, zgodnie z podpisanymi dziś umowami, zostanie zakończona budowa autostrady A1 Czerniewice-Kowal. Włosko-polskie konsorcjum dokończy  64-kilometrowy odcinek autostrady na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za 1,059 mld złotych.

Umowy z konsorcjum firm: SALINI POLSKA Sp. z o.o.– Lider; IMPREGILO S.p.A. – Partner; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – Partner. zostały zawarte na odcinki:  Czerniewice – Brzezie (na kwotę ponad 450 mln zł brutto)  i Brzezie – Kowal (na kwotę ponad 608,7 mln zł brutto).  Konsorcjum  zrealizuje wszystkie niedokończone przez poprzedniego wykonawcę elementy drogi, tj. warstwy konstrukcyjne nawierzchni, prace na wiaduktach, węzłach autostradowych i drogach serwisowych oraz pozostałą część nasypów.
 
Na dokończenie budowy autostrady A1 nowi wykonawcy będą mieli  od dnia podpisania umowy 11 miesięcy – na odcinku Czerniewice – Brzezie oraz 12 miesięcy na odcinku Brzezie – Kowal. Kierowcy będą mogli pojechać tymi odcinkami kilka miesięcy wcześniej, bowiem zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji przetargowej oraz umowie, wykonawca jest zobowiązany udostępnić oba odcinki do ruchu odpowiednio po 8 i 9 miesiącach od podpisania umowy.

eprzewoznik za GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.