Select Page


Podział zezwoleń EKMT/CEMT


 

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna obradując na posiedzeniu w dniu 10 stycznia br. rozpatrzyła złożone odwołania i pozytywnie rozpatrzyła wniosek nr : 391 Ponadto dokonała podziału pozostałych zezwoleń EKMT/CEMT z udziałem Rosji stosując następujące kryterium:

Po 1 szt. zezwolenia z udziałem Rosji otrzymują przedsiębiorcy, którzy w roku 2010 posiadali co najmniej 11 zezwoleń EKMT/CEMT według kolejności stopnia wykorzystania oraz przy uwzględnieniu, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie na 1,5 pojazdu uprawnionego.

Powyższe kryterium spełniają następujące wnioski: 406, 110,300, 377, 140, 337, 130, 180, 137, 227, 257, 178, 393, 249, 143, 355, 237.

Przydzielone zezwolenia należy odebrać najpóźniej do 21 stycznia br.

Źródło: www.gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.