Select Page


Posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej: brak porozumienia


 

Jak podaje ZMPD w dniach 8 – 9 lutego 2010 r. odbyło się w Moskwie kolejne posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Delegacji polskiej przewodniczył p. Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, a delegacji rosyjskiej p.Aleksandr Szerstniow, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Państwa w Obszarze Transportu Samochodowego i Miejskiego Pasażerskiego Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej. Głównym tematem rozmów było uzgodnienie kontyngentu zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych w 2010  roku. Rozmowy były bardzo trudne.

Polska strona zaproponowała przerwanie dalszego ograniczania udziału polskich przewoźników na rynku przewozów między „krajami trzecimi”, ponieważ polscy przewoźnicy od dwudziestu lat, na zasadzie historycznej tradycji, obsługują wymianę towarową pomiędzy krajami UE i Rosją (jeszcze w 2004 roku takie przewozy stanowiły prawie 50% w stosunku do ogólnego kontyngentu, natomiast w roku 2009 już tylko 18% !).

Strona rosyjska wyrażała gotowość przeprowadzenia wymiany zezwoleniami na przewozy dwustronne/tranzytowe w liczbie odpowiadającej propozycjom strony polskiej, natomiast określenie kontyngentu zezwoleń na przewozy rzeczy do/z krajów trzecich delegacja rosyjska proponowała omówić na kolejnym posiedzeniu Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, które ma się odbyć w kwietniu 2010 roku!

Strona polska argumentując, że kontyngent zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich jest integralną częścią rocznego kontyngentu zezwoleń obu krajów, dążyła do uzgodnienia kontyngentu zezwoleń zarówno na przewozy dwustronne/tranzytowe, jak i na przewozy do/z krajów trzecich. Niestety strona rosyjska nie zaakceptowała żadnego z wariantów wymiany zezwoleń zaproponowanych przez stronę polską, które uwzględniały zapis punktu 2  Protokołu wykonawczego do umowy dwustronnej, a mianowicie, że liczba zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich powinna być ustalana w stosunku do ogólnej liczby kontyngentu zezwoleń .

Ze względu na fakt, iż wystąpił brak możliwości wypracowania kompromisu w sprawie kontyngentu na 2010 rok przez Komisję Mieszaną, strony uzgodniły, że sprawa ta wymaga omówienia i podjęcia decyzji przez ministrów odpowiedzialnych za transport podczas najbliższego posiedzenia Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

W związku z zaistniałą sytuacją, ZMPD sugeruje nie przyjmowanie zleceń na przewozy do i z Federacji Rosyjskiej do czasu uzgodnienia przez ministrów  transportu obu państw kontyngentu zezwoleń na 2010 rok.

Kolejne informacje będziemy przekazywać Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jednocześnie przypominamy, że zezwolenia rosyjskie z 2009 roku zachowują ważność do 1 marca 2010 roku.

źródło: zmpd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 9 lat temu.