Select Page


Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy z dnia 23.03.2012


 

„ O zatwierdzeniu Tymczasowej Procedury wydawania zezwoleń zagranicznym przewoźnikom  na przewóz pasażerów (kibice, goście, uczestnicy Mistrzostw Europy) między miejscami znajdującymi się na terytorium Ukrainy w czasie trwania Mistrzostw Europy 2012 w piłce nożnej.

Zgodnie z art.57 ust Ukrainy „ O transporcie drogowym” i rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury, które było zatwierdzone dekretem Prezydenta Ukrainy od 12.05.2011 nr 581,  została wydana w celu zorganizowania na odpowiednim poziomie na terytorium Ukrainy finalnej części Mistrzostw Europy 2012  w piłce nożnej oraz odpowiedniego przewozów pasażerów ( kibiców, gości i uczestników mistrzostw) na terytorium Ukrainy.

Nakazuje się:
1. zatwierdzić Tymczasową Procedurę wydawań zagranicznym przewoźnikom zezwoleń na przewóz pasażerów (kibiców, gości i uczestników mistrzostw) między punktami znajdującymi się na terytorium Ukrainy w czasie trwania Mistrzostw Europy 2012 w piłce nożnej.
2. Odpowiedzialnym za wprowadzenie i wykonanie Tymczasowej Procedury zostaje Szef Państwowej Inspekcji Ukrainy w sprawie bezpieczeństwa transportu drogowego, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego i przedstawiciele innych upoważnionych agencji zgodnie z ich uprawnieniami.
3. Departament Transportu Drogowego jest odpowiedzialny za:
3.1. Przedstawienie do legalizacji tego rozporządzenia do Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy zgodnie z procedurą .
3.2. Poinformowanie o tym rozporządzeniu przedsiębiorstw, organizacji, których działalność jest związana z międzynarodowym przewozem osób.
4. Rozporządzenie wejdzie w życie po jego jego oficjalnej publikacji.
5. Kontrolę nad wykonaniem powyższego rozporządzenia ma sprawować tymczasowo sprawujący funkcję Ministra Efiminienko K.O.

Tymczasowo sprawujący funkcję Ministra K. Efimienko.

Źródło: http://mtu.gov.ua/uk/alias_51/27304.html


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.