Select Page


PTV: Prognozowanie kosztów przewozowych


 

Elektroniczny pobór myta obowiązuje już w Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, a 1 lipca ma być uruchomiony również w Polsce. W połowie roku mają zostać objęte tym systemem wszystkie niemieckie drogi z czterema pasami ruchu, co oznacza dodatkowe koszty dla operatorów logistycznych i transportowych. Czesi planują znaczną podwyżkę myta pod koniec 2011 r. i w 2012. Również w 2012 r. we francuskiej Alzacji ma być wprowadzony podatek ekologiczny dla ciężkiego transportu drogowego, a w całej Francji – w 2013 r. Dlatego już teraz map&guide dostarcza nowej generacji oprogramowanie do obliczania opłat drogowych, które może modelować i prognozować trasy przejazdów uwzględniając nadchodzące zmiany.

Oprogramowanie map&guide Professional może obliczać opłaty drogowe dla przejazdów w całej Europie. Jednak wyliczenia mogą być na tyle dokładne, na ile operatorzy systemów pobierania opłat regularnie dostarczają cenniki aktualnych i planowanych stawek za kilometr.

Scenariusze wysokości opłat
Jeżeli ten warunek nie jest spełniony operatorzy logistyczni lub transportowi mogą czekać całymi miesiącami, zanim będą w stanie obliczyć koszty przewozów, uwzględniające aktualne stawki myta. To opóźnienie ma szczególnie duże znaczenie dla funkcjonowania operatorów logistycznych, ponieważ muszą z dużym wyprzedzeniem zawierać długoterminowe umowy świadczenia swoich usług. Ich koszt w dużym stopniu zależy od kosztów opłat drogowych.

Najnowsza wersja oprogramowania map&guide prognozuje różne scenariusze wysokości i zróżnicowania opłat drogowych oraz w kilka dni reaguje na zmiany stawek i wprowadzanie nowych systemów poboru opłat. Jest to możliwe dzięki temu, że specjaliści ze spółki Planung Transport Verkehr (PTV – właściciel marki map&guide) z niemieckiego Karlsruhe generują scenariusze zmian dla całej Europy co dwa tygodnie.

Szacowanie kosztów
Przewoźnicy korzystający z oprogramowania map&guide Professional mogą teraz z wielomiesięcznym wyprzedzeniem obliczyć przyszłe koszty na podstawie planowanej wysokości opłat drogowych lub przygotowywanych do wprowadzenia systemów poboru opłat, jak ma to mieć miejsce 1 lipca w Polsce. To pomaga w obliczeniu realistycznych stawek frachtowych i dokładnym wyliczeniu kosztów.

Wyzwanie polega na tym, że np. w przypadku Polski, nie są dokładnie znane wysokości opłat drogowych. W niektórych krajach te stawki są ostatecznie znane w momencie wprowadzenia systemu poboru opłat drogowych, jak w przypadku Niemiec dla dróg krajowych. Eksperci transportowi PTV na szeroką skalę prowadzą ekspertyzy aktualnych i planowanych opłat drogowych dla różnych krajów. Od wielu lat są zaangażowani w funkcjonowanie organizacji przewoźników i wielu międzynarodowych projektów w tej branży.

W ramach spółki PTV powstał wydział zajmujący się zbieraniem danych i informacji, na podstawie których każdego tygodnia są szacowane potencjalne zmiany opłat drogowych. Te dane są następnie wykorzystywane do tworzenia scenariuszy wysokości opłat i planowania tras w najbliższych miesiącach.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 8 lat temu.