Select Page


Raben Ukraina: otwiera w Kijowie nowy kompleks celny


 

Wczoraj Raben Ukraina dokonała oficjalnego otwarcia nowego kompleksu celnego przystosowanego do odprawy towarowej na terenie swojego terminala w Kijowie. Stworzony z myślą o zaspokojeniu coraz wyższych wymagań importerów w zakresie odprawy celnej, nowy kompleks może obsługiwać 120 pojazdów ciężarowych jednocześnie i spełnia wszelkie wymagania obowiązujących przepisów celnych.

Obiekt jest wyposażony w systemy elektronicznej rejestracji towarów oraz monitoringu pojazdów, który obejmuje swoim zasięgiem cały teren kompleksu. Ponadto, dostęp do niego jest kontrolowany poprzez system szlabanów oraz urządzenia automatycznie odczytujące numery rejestracyjne pojazdów. Warto podkreślić, iż znajdująca się na jego terenie waga elektroniczna, automatycznie przekazuje informacje o numerze pojazdu oraz jego wadze do elektronicznego systemu kontroli.

“Kompleks Raben Ukraina umożliwi Klientom dostęp do pełnego zakresu usług celnych, które będą dostępne na terenie jednego obiektu, obejmujących nawet te wymagane przez np. organy rządowe zajmujące się aspektami sanitarno-epidemiologicznymi jak i ekologicznymi. Ponadto jest to jedno z niewielu takich miejsc na Ukrainie, gdzie oprócz kompleksu celnego, Klienci mają do dyspozycji również nowoczesne hale magazynowe oraz magazyn przeładunkowych typu cross-dock. Umożliwia to importerom prowadzenie bardziej złożonych operacji handlowych oraz korzystanie z pełnego zakresu usług logistycznych, co przekłada się na optymalizację kosztów. Przewidujemy, że takie kompleksy nie tylko przyśpieszą, ale również zwiększą obrót towarami w imporcie oraz w dystrybucji krajowej” – mówi Boris Khruslov, Dyrektor Raben Ukraina.

“Wejście w życie nowego Kodeksu Celnego na Ukrainie, z dniem 1 czerwca 2012 roku, ma na celu zwiększenie przejrzystości oraz efektywności procedur celnych. Otwarcie kompleksów celnych przystosowanych do nowych przepisów jest kluczowym warunkiem do zaspokojenia wymagań współczesnego rynku. Wprowadzenie warunków odpraw celnych zgodnych ze standardami obowiązującymi w Europie, jak ma to miejsce w kompleksie Raben Ukraina, jest wspólną inicjatywą sektora prywatnego oraz państwa, której celem jest zwiększenie atrakcyjności handlowej i tranzytowej Ukrainy. Skutkiem tego  będzie  wzrost dochodów dla budżetu z tytułu handlu zagranicznego” – mówi Dmytro Polischuk, szef Kijowskiego Regionalnego Urzędu Celnego.

Jednym z rozwiązań zastosowanych w nowym obiekcie Raben Ukraina jest „terminal informacyjny”, który pozwala uniknąć osobistych kontaktów między agentami celnymi i przedstawicielami Służby Celnej na Ukrainie, co ogranicza  wpływ „czynnika ludzkiego” na procedury  i wynik odprawy celnej oraz zwiększa przejrzystość i zrozumienie procesu przez zarówno Służby Celne jak i firmy.

„Jesteśmy przedsiębiorstwem europejskim i takie projekty są naszym priorytetem strategicznym. Naszym celem jest harmonizacja procesów logistycznych na terenie Ukrainy ze standardami obowiązującymi na terenie Europy, co poprawia klimat ekonomiczny kraju” – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

Dodatkowo, istotną zaletą kompleksu Raben Ukraina, jest jego dogodna lokalizacja. Obiekt jest położony poza miastem, co pozwala uniknąć przejazdu przez Kijów, co przyczynia się do poprawy warunków ekologicznych stolicy.

“Interesują nas wszelkie zmiany, które poprawiają warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, ponieważ zazwyczaj prowadzi to do rozwoju trans-granicznych usług logistycznych oraz przynosi korzyści odbiorcom naszych usług. Jest to zgodne z misją Grupy Raben, którą jest budowanie przewagi konkurencyjnej naszych Klientów, zapewniając im niezawodne rozwiązania i przyjazną obsługę” – dodaje Boris Khruslov, Dyrektor Raben Ukraina.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.