Select Page


Raben: zdobywa dwie nagrody


 

20 listopada bieżącego roku spółka Raben Netherlands otrzymała z rąk Minister Infrastruktury i Środowiska
w Holandii, Melanie Schultz van Haegen, „Nagrodę Przedsiębiorców” TLN w kategorii dużych firm. Transport en Logistiek Nederland (TLN) jest jedną z większych organizacji zrzeszających branżę logistyczną w Holandii. Nagroda Przedsiębiorców w dziedzinie transportu i logistyki jest prestiżowym wyróżnieniem, dzięki któremu TLN pozytywnie wpływa na przedsiębiorców podejmujących działania mające na celu zwrócenie uwagi na poprawę jakości, profesjonalizację i wprowadzanie innowacji. W tym roku nagroda trafiła do firm transportowych i dostawców usług logistycznych, którzy wykazali się wyjątkowymi osiągnięciami na polu poprawy jakości i zarządzania ryzykiem.

Według Jury Raben stworzył system zarządzania ryzykiem, w którym wszystkie zagrożenia i działania są dobrze zarządzane i monitorowane. Wspomniana firma stosuje „Politykę Zarządzania Ryzykiem” (“Risk Management Policy”) od 2005 roku.

„Przykładem skutecznego zarządzania ryzykiem w naszej organizacji było dobre przygotowanie na światowy kryzys gospodarczy. Procesy i struktury zostały odpowiednio wcześniej sprawdzone i tam, gdzie było to konieczne podjęto odpowiednie środki zaradcze” – mówi Sven Baars, Dyrektor Zarządzający Raben Netherlands. „Firma wykorzystała kryzys do optymalizacji procesów oraz dalszego rozwoju – również infrastruktury. Grupa Raben zatrudnia obecnie ponad 5000 pracowników w 10 krajach i nadal rozwija się w szybkim tempie” – dodaje Sven Baars.

Grupa Raben dba również o zrównoważony rozwój. Potwierdzeniem i uhonorowaniem tych działań jest nagroda Dutch Polish Trade Award wręczona przedstawicielom Grupy Raben 23 listopada w Amsterdamie. Studenci Uniwersytetu Nyenrode w Holandii wspólnie ze studentami z Polski przeprowadzili badania firm w Polsce pod kątem CSR. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i sposób prowadzenia przedsiębiorstwa przyczyniły się do uzyskania nominacji oraz do zdobycia przez Raben Group nagrody „Sustainable Entrepreneurship Award”. „CSR jest niezwykle ważną dziedziną funkcjonowania naszej firmy. Podejmujemy szereg inicjatyw, aby wpływać pozytywnie na otoczenie i przyczynić się do zbudowania przyjaznej przyszłości dla następnych pokoleń. Otrzymana nagroda jest dla nas motywacją do zintensyfikowania działań w tym obszarze” – powiedziała Bogna Błasiak-Niciejewska, Dyrektor Marketingu w Grupie Raben.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.