Select Page


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kierujących pojazdami


 

Podczas posiedzenia w dniu 9 lutego 2010 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kierujących pojazdami, przedłożony przez Ministra Infrastruktury.

Projekt ustawy przewiduje, że na kurs reedukacyjny trafią min. kierowcy, którzy uzyskają 24 punkty karne. Obecnie muszą oni przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Jeśli w ciągu 5 lat od wydania skierowania na taki kurs ponownie przekroczą maksymalną liczbę punktów, wówczas stracą prawo jazdy. Kierujący pojazdami po alkoholu lub po użyciu podobnie działającego środka będą dodatkowo skierowani na kurs reedukacyjny w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej. Kursy reedukacyjne będą prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Projekt zawiera przepisy wprowadzające do prawa krajowego rozwiązania unijne dotyczące praw jazdy. Do 2033 r. nastąpi wymiana krajowych praw jazdy na dokumenty wydane zgodnie z nowym wzorem unijnym. Wprowadzony zostanie administracyjny okres ważności tych dokumentów – 15 lat dla praw jazdy kat. AM, A1, A2, A,B1, B, B+E; 5 lat (bądź w zależności od terminu badań lekarskich oraz psychologicznych) dla pozostałych kategorii.

Istotne novum zawierają także wymagania wobec ośrodków szkolenia kierowców (OSK) i egzaminatorów.

Więcej na http://www.mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.