Select Page


Rosja: dodatkowe zezwolenia od strony polskiej


 

Rosja: dodatkowe zezwolenia od strony polskiej
22 sierpnia 2012 roku Rosjanie otrzymali od strony polskiej uzgodnioną liczbę zezwoleń dodatkowych. Zezwolenia wydawane są, zgodnie z decyzją Komisji rosyjskiego Ministerstwa Transportu, przewoźnikom, którzy nie posiadają zezwoleń lub firmom przewozowym, które wykorzystały ich limit w ciągu kwartału.
Źródło: e100.pl via ASMAP

Rosja: przewóz towarów transportem drogowym wzrósł w lipcu o 9,5%
Z danych Rosyjskiej Agencji Statystycznej, w lipcu bieżącego roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, przewozy drogowe towarów zwiększyły się o 9,5% (dо 21,2 miliardów tonokilometrów).
Taka sama tendencja miała miejsce w czerwcu, wskaźnik wzrostu obrotu towarowego w transporcie drogowym wzrósł o 10,6% wobec 1,1%.
Źródło: e100.pl via ASMAP

Rosja: ceny oleju napędowego poszły w górę
Łukoil ogłosił podwyżkę cen oleju napędowego na moskiewskich stacjach paliw. Z danych firmy wynika, że koszt oleju napędowego wzrósł o 1,15% (dо 30,47 rubli). Jak podaje gazeta „Prime” ceny benzyny i oleju napędowego Łukoilu wzrosły o 1,15% w obwodzie twerskim, kałuskim, lipskim, smoleńskim i briańskim.
Eksperci wiążą podwyżki ze wzrostem cen produktów ropopochodnych w hurcie i nie wykluczają, że w ślad za Łukoilem inne firmy podniosą ceny detaliczne paliwa.
Źródło: e100.pl

Białoruś: zmiana przepisów drogowych dotyczących pojazdów ciężkich i wielkogabarytowych.
Od 18 sierpnia pojazdy ciężkie i wielkogabarytowe objęte są zakazem:
1) przejazdu bez specjalnego zezwolenia lub w razie niespełniania warunków określonych w takim zezwoleniu, lub zmiany trasy wskazanej w zezwoleniu , a także zakazem samodzielnego wnoszenia zmian do zezwolenia;
2) przekraczania określonej w zezwoleniu specjalnym prędkości ruchu;
3) jazdy w czasie obfitych opadów śniegu oraz przy widoczności poniżej 100m;
4) jazdy w nocy z przekroczonymi parametrami gabarytowymi i wagowymi, przy których wymagane jest konwojowanie, o ile taki przejazd w wyjątkowych przypadkach nie jest uwzględniony w zezwoleniu;
5) zatrzymywania się na nieoznaczonych specjalnie parkingach zlokalizowanych na terenie znajdującym się poza drogami samochodowymi;
6) kontynuowania przewozu w przypadku wystąpienia usterek technicznych pojazdu zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.
Źródło: e100.pl  via Krajowe Centrum Informacji Prawnej Biało

Więcej informacji


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.