Select Page


Rozpoczęcie budowy obwodnicy Pabianic


 

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury w dniu 26 lipca br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk wziął udział w uroczystym rozpoczęciu budowy zachodniej obwodnicy Pabianic. Obwodnica przebiegać będzie przez granice administracyjne miasta Łódź na granicy z gminą Ksawerów, przez gminę Pabianice oraz gminę Dobroń. Długość całkowita obwodnicy wynosi 15,2 km: na odcinku Ksawerów – Dobroń została zaplanowana jako trasa ekspresowa S14 (9,6 km), natomiast na długości 5,6 km będzie przebiegać w korytarzu drogi krajowej nr 14 BIS (łącznik do do istniejącej DK 14).

Umowa na budowę została podpisana 18 czerwca br. z konsorcjum firm z liderem, firmą Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wybudowanie obwodnicy – 513,7 mln zł. Inwestycja ma być ukończona do końca listopada 2011 r. Na obwodnicy Pabianic powstaną 3 węzły drogowe: „Rypułtowice”, „Pabianice” i „Dobroń”. W przyszłości powstanie jeszcze węzeł „Lublinek”. Całkowita długość łącznic zaprojektowana na węzłach obwodnicy miasta Pabianice wynosi 6,5 km, długość przebudowanych dróg poprzecznych to 4 km, drogi dojazdowe zapewniającye dojazd do pól, działek prywatnych oraz zbiorników retencyjno-odparowujących będą miały wynosi 16,2 km długości. W ramach inwestycji powstanie również 11 wiaduktów i 1 most, a także przejście dla zwierząt oraz liczne przepusty pod drogą.

W ramach budowy obwodnicy Pabianic powstanie infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna, wykonane zostaną:

*  odwodnienie z odprowadzeniem do rowów otwartych i zbiorników retencyjno-odparowujących oraz odwodnienie z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,
*  oświetlenie drogowe,
*  prace rozbiórkowe i adaptacyjne związane z dostępem do terenu inwestycji,
*  przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń sieciowych: kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i melioracyjnych,
*  oznakowanie i instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym barier ochronnych stalowych i betonowych).

Obwodnica będzie w przyszłości częścią drogi ekspresowej S14 łączącej S8 w okolicach Dobronia z autostradą A2 i DK 1 w okolicy Emilii.

Źródło: www.mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 9 lat temu.