Select Page


WITD: Rozszerzenie sieci dróg płatnych


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r.( Dz.U. z 2013 r., poz. 17) zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej od 30 marca 2013r. ogólnopolska sieć dróg płatnych powiększy się o kolejne 160 kilometrów.

Do mapy płatnych tras dołączą:

Drogę ekspresową S7 i drogę krajową nr 7:
Obwodnicę Elbląga, odcinek: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N – węzeł Raczki (ok. 3,7 km)
Odcinek węzeł Modlniczka – węzeł Balice I (ok. 3,5 km)
Odcinek węzeł Raczki – węzeł Elbląg-Wschód (ok. 3,8 km)

Drogę ekspresową S8:
Odcinek węzeł Piotrków – węzeł Radziejowice (ok. 93,6 km) Drogę ekspresową S19:
Odcinek Stobierna – węzeł Rzeszów-Wschód (ok. 6,9 km)

Drogę krajową nr 4:
Obwodnicę Jarosławia, odcinek Tywonia – Tuczempy (koniec obwodnicy Jarosławia) (ok. 11,3 km)

Drogę krajowa nr 79:
Odcinek Jaworzno (granica miasta) – węzeł Modlniczka (ok. 37,8 km)

 Więcej informacji…  
Mapa


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.