Select Page


Rozszerzenie systemu BelToll


BelToll - logo
 

Począwszy od 1 stycznia 2014 sieć dróg płatnych na Białorusi zostanie rozszerzona o 118 km. Drugi etap projektu wdrożenia systemu ETC obejmie odcinek drogi M4 Mińsk-Mohylew od 74 do 192 km. Łączna długość sieci dróg płatnych na Białorusi wyniesie 933 km.

Wraz z budową 11 dodatkowych bramownic, w drugim etapie rozszerzenia systemu BelToll uruchomione zostaną 2 nowe, działające całodobowo Punkty Obsługi Klienta:
– DP21 – kiosk BelToll, Mińsk, ul. Partizanskiy 172, na wyjeździe z miasta,  po prawej stronie.
– DP22 – rejon Mińska, okręg Chervenskiy, v. Natal’evsk, 50 let BSSR Srt., 28.

Dla wygody użytkowników dróg zmienią się lokalizacje niektórych Punktów Obsługi Klienta w Mohylewie i Beresino.
„Pierwsze cztery miesiące od startu systemu BelToll były prawdziwym wyzwaniem, ale dzięki wysiłkowi zespołu operatora systemu oraz przedstawicieli właściwych organów państwa, wszystkie cele zostały osiągnięte, a zaplanowane działania wykonane terminowo” – powiedział Sergey Boury, Marketing i PR Manager w firmie Kapsch Telematic Services FLLC, będącej operatorem systemu BelToll.

O systemie BelToll
BelToll to elektroniczny system poboru opłat (ESP) obowiązujący na terenie Republiki Białorusi od 1 sierpnia 2013 roku, i obejmujący 815 km dróg na Białorusi – М-1/E 30 (Brześć– Mińsk–granica z Federacją Rosyjską) odcinki dróg M-2 Mińsk – Port Lotniczy Mińsk, M-3 Mińsk – Witebsk, M-4 Mińsk – Mohylew, M-5/E 271 Mińsk – Gomel (Homel), M-6/E 28 Mińsk – Grodno – granica z Polską (Bruzgi).
Korzystanie z systemu BelToll jest obowiązkowe dla kierowców:
– pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony spoza Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan),
– pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony zarejestrowanych w krajach członkowskich Unii Celnej są zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat.

Więcej informacji na: www.beltoll.by


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.