Select Page


Spiesz się ze szkoleniami


 

Ponad 30 przewoźników z województwa podkarpackiego wzięło udział w cyklicznym spotkaniu regionalnym. Do Rzeszowa przybyli także dyrektor generalny OZPTD Piotr Grześ i Maciej  Wroński, dyrektor Biura Prawnego OZPTD. Zebranie  poprowadził Adam Łobaza – przewodniczący regionu podkarpackiego.

O szkoleniach.

Wiodącym tematem spotkania były szkolenia kierowców i przewoźników. Dyrektor Piotr Grześ w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na fakt, że ustawodawca podzielił kierowców samochodów ciężarowych i autobusów na dwie grupy – tych, którzy już wcześniej uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców nowych, którzy w przypadku kat. D otrzymali prawo jazdy do 10 września 2008 roku, a w przypadku kat. C do 10 września 2009 roku. Kierowcy pierwszej grupy, zgodnie z zapisami ustawy, muszą przejść co 5 lat kwalifikację okresową. Jest to odrębny rodzaj szkolenia, obejmujący swoim cyklem 35 godzin zajęć teoretycznych. Ustawodawca wyznaczył obligatoryjne terminy ukończenia pierwszego takiego kursu. Są one uzależnione od daty uzyskania danego uprawnienia (patrz tabela).
Kierowcy, którzy świeżo nabyli uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych i autobusów zobowiązani są do odbycia kwalifikacji wstępnej, która w zależności od wieku kierowcy (granicą jest ukończenie 21 roku życia) obejmuje w sumie 280, bądź 140 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Lepiej się pospieszyć.

W przypadku kierowców zakwalifikowanych do kwalifikacji okresowej dyrektor Grześ zaleca ukończenie tego szkolenia odpowiednio wcześniej, uwzględniając czas na wydanie nowego dokumentu przez stosowne wydziały komunikacji. Zdaniem dyrektora Grzesia wydanie takiego dokumentu z wpisanym kodem 95, uprawniającym do wykonywania zawodu kierowcy, może  zająć urzędowi nawet do miesiąca. Dla kierowców do 60 roku życia ustawodawca przewiduje także wykonanie badań lekarskich w okresie co 5 lat, a w przypadku kierowców powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy. Kierowcy, którzy ukończą kurs kwalifikacji okresowej, a posiadali wcześniej aktualne badania lekarskie będą niestety zmuszeni do ponownego poddania się tym badaniom, ponosząc dodatkowe koszty. W przypadku posiadania przez kierowcę 2 kategorii (np. C i D) do wpisania kodu 95 przy wszystkich potrzebnych kategoriach w prawie jazdy wystarczy, zdaniem dyrektora Wrońskiego, ukończenie tylko jednego kursu tematycznego.

Związek przygotowany.

W dalszej części dyrektor Grześ zaznaczył, że OZPTD  jest przygotowane do przeprowadzenia wszelkich rodzajów szkoleń – kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji okresowej, szkoleń CPC czy z zakresu czasu pracy kierowców. Te zadania mogą być realizowane przez sieć 126 ośrodków szkoleniowych, wpisanych w rejestrach poszczególnych wojewodów. Aby spełnić wymóg ustawowy, związek zakupił niezbędne pojazdy – autobus i samochód ciężarowy z odłączanymi systemami ABS i ESP. Nowością w ofercie szkoleniowej są kursy ekonomicznej jazdy. Do wszystkich tych rodzajów szkoleń OZPTD dysponuje wykwalifikowaną kadrą. Dla członków i kierowców z ich firm szkolenia na kwalifikację okresową kierowców są bezpłatne.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.