Select Page


Stanowisko Min. Infrastruktury w sprawie informacji NIK


 

W związku z Informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli rozliczeń budżetu państwa z koncesjonariuszami z tytułu rekompensat za przejazdy autostradami, na stronie Ministerstwa Infrastruktury ukazało się stanowisko Ministra Infrastruktury przesłane do NIK w dn. 9 sierpnia 2010 r.

Minister Infrastruktury nie zagadza się z negatywną oceną działalności Ministra oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w okresie objętym kontrolą.

Cały dokument dostępny na stronie:  http://www.mi.gov.pl/files/0/1793076/StanowiskoprzeslanedoNIK.pdf


Źródło: www.min.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 9 lat temu.