Select Page


Strabag: w 100% zgodnie z harmonogramem na A2


 

Kolejny etap budowy 17,6 km odcinka D autostrady A2 Stryków-Konotopa realizowany przez firmę Strabag Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z planem. Poziom zaawansowania prac osiągnął 100% realizacji na koniec 2011 r. Ich finał zaplanowany jest na początek czerwca 2012 roku.

Zakończono już większość robót branżowych, w tym m.in. przebudowę kolizji energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i wodociągowych, jak również roboty przy budowie obiektów mostowych. W 65% zakończono prace bitumiczne na ciągu głównym autostrady. Na trasie głównej sfinalizowano także prace ziemne oraz układanie kluczowych warstw konstrukcyjnych.

Siedemset osób pracujących na tym odcinku zużyło do tego 4 275 tys. ton piasku oraz 794 tys. ton kruszywa wykorzystując 160 maszyn. Oznacza to także, że wydatkowano już prawie 370 mln zł z planowanego całościowego budżetu 527,7 mln zł netto na budowę odcinka D pomiędzy Strykowem a Konotopą.

Trwają prace przy budowie ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz dróg dojazdowych do obiektów nad autostradą oraz prace wykończeniowe. Przed wykonawcą pozostaje także ukończenie budowy obiektów użyteczności publicznej na odcinku Stryków-Konotopa. Wśród nich będą: stacja poboru opłat (SPO – Grodzisk Mazowiecki) i punkt poboru opłat w pobliżu Pruszkowa (PPO – Pruszków), a w pobliżu Brwinowa dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP – Brwinów północny i południowy), które docelowo staną się obiektami II i III klasy. Prace nad obiektami użyteczności publicznej będące w zakresie prac Strabag Sp. z o.o. są realizowane zgodnie z harmonogramem i zostaną oddane do użytkowania razem z całą autostradą.

Kolejnym i ostatnim kamieniem milowym inwestycji będzie oddanie do ruchu jezdni głównych (po dwóch pasach ruchu w każdym kierunku) zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi

Kontrakt realizowany przez Strabag, to kontrakt typu „Zaprojektuj i zbuduj”. Pierwszy jego etap (zaprojektowanie odcinka D autostrady A2 Stryków-Konotopa) rozpoczął się 5 października 2009 roku. Kolejny etap prac, tym razem już budowlanych rozpoczął się 12 sierpnia 2010 roku. Według prognoz, w pierwszym roku użytkowania odcinkiem tym będzie jeździć ponad 70 tys. pojazdów na dobę.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.