Select Page


Straż Graniczna: Zakaz przebywania w pasie drogi granicznej


 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej informuje, że w związku z zagrożeniem przestępczością transgraniczną zakazem przebywania zostały objęte nowo wyznaczone miejsca w pasie drogi granicznej o szerokości 15 metrów, która przebiega wzdłuż linii granicy państwa lub brzegu rzeki granicznej.

Nowo wyznaczone odcinki (w gminach: Hrubieszów, Dubienka, Dorohusk i Terespol) oznakowano tablicami z napisem: „PAS DROGI GRANICZNEJ – WEJŚCIE ZABRONIONE”. Zakaz przebywania w wyznaczonych miejscach przy samej linii granicy nie dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów znajdujących w pasie drogi granicznej, turystów przebywających na oznakowanych szlakach turystycznych i kąpieliskach. W miejscach objętych zakazem będą mogli również przebywać, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, właściwemu miejscowo Komendantowi Placówki Straży Granicznej, uczestnicy imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych (wędkarze dokonujący połowu ryb w zorganizowanej grupie) oraz wykonawcy prac remontowych, pomiarowych i badawczych.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ROZPORZĄDZENIA NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej, które zastępuje ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO NR 4  z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej. Tekst rozporządzenia został opublikowany na stronie internetowej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce Informacje praktyczne – połów ryb i turystyka: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=156

Zmiany w oznakowaniu granicy państwa zostały wprowadzone na wniosek Straży Granicznej w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej ochrony granicy państwowej w związku ze wzrostem zagrożenia przestępczością transgraniczną, w szczególności przemytem wyrobów akcyzowych.

Przemytem papierosów przez „zieloną granicę” coraz częściej zajmują się dobrze zorganizowane, międzynarodowe grupy przestępcze, przez co staje się on szczególnie niebezpieczny. Dążenie do osiągania coraz większych korzyści materialnych powoduje, że grupy przestępcze działają z coraz większą determinacją. Sposób, w jaki prowadzony jest przemyt, powoduje niszczenie środowiska naturalnego oraz stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko funkcjonariuszy Straży Granicznej, ale również osób postronnych, przebywających w rejonie granicy państwowej, w tym wędkarzy i turystów.

W minionym roku funkcjonariusze NOSG skutecznie udaremnili – w wyniku działań prowadzonych tylko na „zielonej granicy” – 76 prób przemytu oraz ujawnili i zabezpieczyli papierosy o wartości ponad 14,5 mln zł, co stanowi wzrost aż o 60 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.