Select Page


Systemy wczesnego ostrzegania na granicy polsko-ukraińskiej


 

Jak podaje Służba Celna w dniu 1.06.br. w Jagodzinie szef Służby Celnej Jacek Kapica oraz przewodniczący Państwowej Służby Celnej Ukrainy Ihor Kaletnik podpisali deklarację o wprowadzeniu od 15.06.2010 r. kompatybilnych systemów wczesnego ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej.

Dokument wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spedytorów i przedsiębiorców dokonujących odpraw w przejściach na granicy polsko-ukraińskiej. Istotne jest przyjęcie takich samych poziomów dotyczących ilości pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy, powyżej których uruchamiany jest mechanizm wczesnego ostrzegania.

Podczas spotkania omówiono także przygotowania obu służb do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oraz dokonano oceny projektu dot. analizy funkcjonowania drogowych przejść na granicy polsko-ukraińskiej. Ustalono, że jednym z najważniejszych celów jest ujednolicenie trybu pracy organów kontrolnych oraz prowadzenia dokumentacji statystycznej środków transportu, przejeżdżających przez przejścia graniczne. Natomiast szczegóły szerszego wdrożenia projektu „zielony korytarz” zostaną wypracowane przez ekspertów.


Źródło: www.mf.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.