Select Page


Sytuacja na polsko-białoruskich przejściach granicznych


kolejka tirów
 

Od kilku dni na białorusko-polskich przejściach granicznych zauważalny jest spadek liczby odprawianych przez białoruską Służbę Celną samochodów ciężarowych wjeżdżających na Białoruś, co skutkuje rosnącymi kolejkami ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski.

Zgodnie z informacją przekazaną przez białoruską Służbę Celną jest to związane z kłopotami organizacyjnymi na białoruskich przejściach granicznych w związku z przejęciem kompetencji przez Służbę Celną Republiki Białorusi dotyczących kontroli transportu drogowego oraz sanitarnej kontroli granicznej.

Polska Służba Celna na bieżąco monitoruje sytuację i jest w stałym kontakcie ze Służbą Celną Republiki Białoruś. Zmniejszenie liczby odprawianych przez białoruską Służbę Celną samochodów ciężarowych może trwać kilka tygodni.

Służba Celna zwraca się do międzynarodowych przewoźników drogowych o wykorzystanie niniejszej informacji przy planowaniu tras przejazdu i wyborze przejścia granicznego.

W związku z sytuacją na polsko-białoruskich przejściach granicznych Służba Celna  uruchomiła  strefy buforowe przed przejściami granicznymi w Kuźnicy, Bobrownikach i Koroszczynie.

Strefy buforowe są  przeznaczone dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Polegają na regulacji ruchu w kilkukilometrowej odległości od przejść granicznych. Samochody są zatrzymywane za pomocą sygnalizacji świetlnej lub mobilnych patroli, a przejazd do strefy bezpośredniego przekraczania granicy jest co kilka godzin uruchamiany, co m.in. eliminuje objeżdżanie części samochodów oczekujących w kolejce.

Aktualne czasy oczekiwania na przekroczenie granicy można znaleźć na portalu www.granica.gov.pl

Więcej informacji na: www.mf.gov.pl/sluzba-celna


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 5 lat temu.