Select Page


Tablica informacyjna dla kierowców w Piaskach


 

Z inicjatywy Służby Celnej przy drodze krajowej nr 12, w miejscowości Piaski, usytuowana została tablica informacyjna dla kierowców wyjeżdżających z terytorium Unii Europejskiej przez drogowe przejścia graniczne Dorohusk – Jagodzin oraz Hrebenne – Rawa Ruska.

W czwartek (17.02.2011 r.) dokonano testowego sprawdzenia i ostatecznego odbioru tablicy,  a od piątku (18.02.2011 r.) jest już ona aktywna i zawiera aktualne komunikaty dotyczące sytuacji na ww. przejściach granicznych.

Wspomniana inicjatywa jest elementem wprowadzanych przez administrację celną usprawnień i ułatwień dla przewoźników. Projekt ten jest rezultatem zdiagnozowanych przez Służbę Celną utrudnień w ruchu towarowym, wynikających m.in. z nierównomiernego obciążenia drogowych przejść granicznych Dorohusk-Jagodzin i Hrebenne-Rawa Ruska.

Celem inicjatywy jest zatem udostępnienie kierowcom informacji na temat aktualnej sytuacji na ww. przejściach, a przez umiejscowienie tablicy w odpowiedniej odległości od granicy – także umożliwienie wyboru przejścia granicznego.

Dane o czasie oczekiwania na odprawę pojazdów ciężarowych, osobowych i autokarów aktualizowane są dwa razy na dobę (ok. godz. 8.00 i 20.00). Metodyka obliczania czasów oczekiwania uzgodniona jest ze Strażą Graniczną i jest jednolita dla całego odcinka wschodniej granicy państwa. Informacje podawane na tablicy elektronicznej są również tożsame z danymi dla kierowców udostępnianymi na stronie zarządzanej przez Służbę Celną: www.granica.gov.pl .

Poza czasem oczekiwania na przekroczenie granicy na tablicy pojawiać się będą też krótkie komunikaty dotyczące m.in.:
– utrudnień na drogowych przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem  (zamieszcza Służba Celna);
– utrudnień w ruchu na odcinkach dojazdowych do ww. przejść granicznych (zamieszcza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie).

Służba Celna podejmuje starania, by docelowo elektroniczne tablice informujące o czasie oczekiwania na przekroczenie granicy zamontowane zostały przy ważnych węzłach dróg krajowych prowadzących do głównych przejść towarowych na całej granicy wschodniej.

Tablica w Piaskach zainstalowana została przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, która odpowiada również za utrzymanie tablicy w odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającym jej sprawne funkcjonowanie.

Źródło: Izba Celna w Białej Podlaskiej


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.