Select Page


TimoCom: jak firma transportowa może bronić się przed przestępcami


 

Kradzieży ładunku można zapobiec. Doświadczony usługodawca z branży IT wyjaśnia jak przeciwdziałać temu procederowi. Prezentuje możliwości, za pomocą których przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe i logistyczne mogą zmniejszyć ryzyko. Własna, wielostopniowa sieć bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące postępowania nie powinny pozostawić przestępcom żadnych możliwości zaatakowania.

Bezpieczeństwo jako wyzwanie
Według badań holenderskiej firmy consultingowej NEA, które zostały przeprowadzone  w 2007 roku na zlecenie Parlamentu Europejskiego, kradzieże frachtów  w Unii Europejskiej prowadzą do szkód, które rocznie wynoszą ponad 8 miliardów euro. Następstwa są zazwyczaj jeszcze poważniejsze: przepadające przesyłki powodują zatrzymanie produkcji, co prowadzi z kolei do anulowania zamówienia, utraty wizerunku, a w najgorszym wypadku do upadłości. Przedsiębiorstwa mogą jednak już na samym początku ograniczyć ryzyko strat na wszystkich płaszczyznach – np. przez uwrażliwienie współpracowników i praktyczne strategie zapobiegające. Aspekt bezpieczeństwa powinien być zakotwiczony na stałe we wszystkich decyzjach podejmowanych podczas codziennej pracy. Wraz ze wzrostem transportu drogowego towarów zwiększa się bowiem także przestępczość w branży.

Sprawdzać łańcuch dostaw i eliminować słabe punkty
Podczas gdy wcześniej sprawcy byli pojedynczy, dziś najczęściej mamy do czynienia z całymi zorganizowanymi bandami. Fikcyjne firmy powstają szybko i nadużywają tożsamości przyzwoitego przedsiębiorstwa. Dodatkowo mamy także do czynienia z tzw. „zgniłymi jajami”, które podając się za porządnych kandydatów wkradają się do firm. Jeśli tacy pracownicy zostaną zatrudnieni bez dokładnego sprawdzenia ich na podstawie referencji i świadectw, mogą bez przeszkód wyrządzić szkody w organizacji. Dlatego też, powinno się bardzo dokładnie zwracać uwagę, komu udziela się dostępu do ważnych danych. Podczas kradzieży ładunków najbardziej zagrożeni są kierowcy samochodów ciężarowych. Jednak pobicia nie występują tutaj często. Dysponenci mogą wykorzystać swoje techniczne i organizacyjne możliwości, aby konkretnie wspierać kierowców i zapobiegać tego typu incydentom. Zaleca się planowanie tras wyłącznie z uwzględnieniem bezpiecznych miejsc postojowych i parkingowych. Szczegóły dotyczące transportu powinny być wymieniane wyłącznie między kierowcą, dyspozytorem a kierownictwem.

TimoCom stawia na kompleksowość i handlową staranność
Te same zasady przezorności dotyczą pracy z platformami online. Stabilność techniczna i przyjazność wobec użytkowników nie stanowią wystarczających czynników jakości podczas wyboru giełdy transportowej. Równie ważna jest koncepcja bezpieczeństwa oferenta. TimoCom, usługodawca IT z Düsseldorfu, wraz ze swoją giełdą ofert transportowych, z powodzeniem, działa już ponad 14 lat na rynku. W dużej mierze jest to związane z poczuciem pewności samych użytkowników, którzy wiedzą, że znajdują się w dobrych rękach. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie pomocy klientom i wielostopniową sieć bezpieczeństwa. Wysokie standardy techniczne dbają o to, aby w każdym czasie możliwa była szybka i bezpieczna praca. Każdy użytkownik otrzymuje ponadto dostęp w formie niemożliwego do odszyfrowania klucza bezpieczeństwa. Z zasady klientami TimoCom mogą zostać tylko te firmy, które mają udokumentowaną minimum sześciomiesięczną aktywną działalność na rynku. Przed włączeniem sprawdzane są wszystkie ważne dokumenty przedsiębiorstwa. Również po podpisaniu umowy przeprowadzana jest kontrola użytkowników. Za pomocą algorytmów wyodrębnia się nietypowe działania uczestników giełdy. Jednak właściwe zlecenia zawierane są poza giełdą – bez dalszego udziału oferenta giełdy. Dlatego właśnie TimoCom dołożył wszelkich starań, aby poinformować swoich członków o możliwych niebezpieczeństwach i możliwych działaniach prewencyjnych.

Ważne reguły dla czystych interesów
We współpracy z wiodącym, międzynarodowym brokerem ubezpieczeniowym SCHNUCK Group przedsiębiorstwo przygotowało praktyczną listę kontrolną zawierającą wskazówki dotyczące zapobieganiu kradzieży. TimoCom zamierza również apelować o handlowy obowiązek staranności użytkowników. „Codziennie wkładamy dużo pracy, aby wszystko funkcjonowało bez przeszkód. Każde zlecenie posiada jednak inne właściwości, dlatego również sam klient musi w każdym przypadku sprawdzać swojego partnera biznesowego”, wyjaśnia Marcel Frings Chief Representative firmy TimoCom. Więcej informacji dotyczących pakietu bezpieczeństwa TimoCom Secure można znaleźć na stronie www.timocom.pl w rubryce „Bezpieczeństwo”. Tam znajdują się również wszystkie listy kontrolne do bezpłatnego pobrania.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.