Select Page


TK: Koniec bezterminowych praw jazdy


indeks
 

Obowiązek wymiany praw jazdy wydanych bezterminowo na dokumenty o 15-letniej ważności jest zgodny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny, oddalając skargę senatorów i posłów PiS w tej sprawie.

Skarżący twierdzili, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami, która wdraża unijną dyrektywę z 2006 r., naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw słusznie nabytych, bo w latach 2028-2033 trzeba będzie wymienić dotychczasowe prawa jazdy na nowy wzór, co spowoduje ryzyko utraty bezterminowych praw jazdy. W zamian wydawany będzie dokument o 15-letniej ważności. Ponadto – wskazywali – trzeba będzie poddać się badaniom lekarskim.

Według parlamentarzystów PiS w ten sposób naruszono zasadę zaufania obywateli do państwa i jego prawa.

Przedstawiciel sejmu i prokuratury centralnej byli za uznaniem zaskarżonych przepisów za zgodne z konstytucją. Wskazywali, że czym innym jest uzyskanie samego uprawnienia do prowadzenia pojazdów, a inną kwestią jest dokument, który uprawnienie to potwierdza.

Trybunał w pięcioosobowym składzie uznał, że zaskarżone przepisy nie naruszają konstytucji.

– Ważności nie utracą uprawnienia do kierowania pojazdami, lecz dokument, który je potwierdza – mówił sędzia sprawozdawca Marek Kotlinowski, tłumacząc, dlaczego TK nie uznał, że doszło do naruszenia praw nabytych ani zasady zaufania obywateli do państwa oraz jego prawa.

Wyrok – jak komentowali po jego ogłoszeniu przedstawiciele skarżących – oznacza, że wymiana dokumentów nie będzie oznaczała konieczności ponownego uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Niemniej – co przyznawali – z chwilą wymiany dokumentu trzeba będzie się poddać badaniom lekarskim.

 

Źródło: PAP


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.