Select Page


Toll Collect: Myto na drogach federalnych w Niemczech od sierpnia 2012 r.


 

 Od dnia 1 sierpnia pobierane będzie myto za korzystanie z czterojezdniowych dróg federalnych o łącznej długości 1135 kilometrów, rozbudowanych w sposób podobny do autostrad i połączonych z autostradą federalną. Opłata dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton. Tymczasowy wykaz dróg federalnych na dzień 15.02.2012 r., które będą w przyszłości objęte obowiązkiem wykupu myta jest dostępny na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG). Przed dniem 1 sierpnia wykaz wszystkich odcinków dróg federalnych zostanie opublikowany w elektronicznym Monitorze Federalnym.
Zadanie poboru myta powierzone zostało przedsiębiorstwu Toll Collect – operatorowi systemu poboru myta w Niemczech. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przedsiębiorstwo Toll Collect zapewniło techniczne i organizacyjne warunki planowego rozpoczęcia poboru myta na drogach federalnych. „W minionych siedmiu latach byliśmy operatorem efektywnego i niezawodnego systemu poboru myta od samochodów ciężarowych za przejazd autostradami. Także w odniesieniu do poboru myta na drogach federalnych zapewnimy sprawne działanie systemu“ komentuje Hanns-Karsten Kirchmann, prezes zarządu przedsiębiorstwa Toll Collect GmbH.

Dobre przygotowanie techniczne i organizacyjne                                                                                                                   Celem realizacji zadania poboru myta za korzystanie z dróg federalnych zapewniono – przez odpowiednie dopasowanie oprogramowania – zwiększenie o niemal 20 procent pierwotnej pojemności pamięci urządzeń pokładowych (On-Board Units, OBU). W ten sposób urządzenia te mogą przetwarzać także informacje dotyczące dodatkowych odcinków dróg federalnych o łącznej długości 1103 kilometry.

Pomyślne wyniki prób
Przedsiębiorstwo Toll Collect przeprowadziło w ostatnich tygodniach z pomyślnymi wynikami najważniejsze wymagane próby. Podczas testów sprawdzono w ramach próby terenowej przy udziale grupy pilotowej między innymi dane użytkowe opisujące odcinki dróg federalnych. W próbach tych uczestniczyło 3000 pojazdów należących do przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. Próby zostały wykonane pod kontrolą Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG). Na początku lipca 2012 r. wszystkie dane użytkowe zostaną przesłane drogą radiową do wszystkich urządzeń pokładowych. W kolejnych tygodniach dane te zostaną pobrane automatycznie przez 717.000 urządzeń pokładowych OBU zamontowanych w zagranicznych pojazdach ciężarowych. Oczekujemy, że odpowiednia koncesja wdrożeniowa zostanie udzielona jeszcze w czerwcu 2012 r. W dniu 1 sierpnia o godzinie 0:00 rozpoczęte zostanie pobieranie myta na drogach federalnych.Poza urządzeniami pokładowymi nowe dane użytkowe dotyczące odcinków dróg objętych obowiązkiem wykupu myta zostaną wprowadzone do systemu wykupu myta przez Internet oraz do 3500 terminali stacjonarnych.

Kontrole przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG)
Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) będzie sprawował kontrolę nad przestrzeganiem obowiązku opłaty myta, korzystając z pojazdów kontroli lotnej. W ramach kontroli lotnych pracownicy BAG mogą sprawdzać pojazdy w ruchu. Dodatkowo, wykorzystane zostaną przenośne urządzenia kontrolne, które można ustawiać w dowolnych miejscach i o różnych porach.

Przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne powinny korzystać z automatycznego systemu wykupu myta
Przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne, które z chwilą wprowadzenia obowiązku opłaty myta na drogach federalnych pragną korzystać z systemu poboru myta, powinny zarejestrować się w przedsiębiorstwie Toll Collect i zlecić zamontowanie urządzeń pokładowych w swoich pojazdach. Urządzenia pokładowe umożliwią tym przedsiębiorstwom wygodne korzystanie z automatycznego system wykupu myta.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 7 lat temu.