Select Page


Trimble: Nowe funkcje aplikacji FleetCockpit ułatwiają dyspozytorom pracę


 

Firma Trimble Transport & Logistics przedstawia kolejne nowe funkcje aplikacji FleetCockpit. Funkcja Trasa przejazdu pozwalająca ustalić punkty na trasie umożliwia dyspozytorom łatwy podgląd na różne zadania realizowane w trakcie jednego kursu. Funkcja Korytarzowanie pozwala zarówno planistom, jak i kierowcom śledzić wyznaczoną trasę. Natomiast w celu poprawy kontroli nad kosztami transportu cyfrową trasę połączono z funkcją Ecotaxe, dzięki czemu firmy transportowe wiedzą, za które trasy muszą płacić.

Różne punkty na trasie na ekranie aplikacji FleetCockpit

W związku z danymi pochodzącymi z CarCube szczególną uwagę zwrócono na aplikację FleetCockpit, którą można nazwać oczami i uszami dyspozytora. Aplikacja ta została poszerzona o kilka nowych funkcji, a jedną z nich jest Trasa przejazdu. Funkcja ta umożliwia dyspozytorom wgląd w różne zadania realizowane w trakcie jednego kursu. W ramach jednego kursu uwzględniono kilka punktów na trasie. Xavier Thoré, kierownik ds. produktów firmy Trimble Transport & Logistics, wyjaśnia, jak to działa: „FleetCockpit umożliwia dyspozytorowi ułożenie i zmianę kursów oraz wyznaczenie pojazdów na określone kursy. Kursy te można również wyznaczyć poprzez ich zintegrowanie i przedstawienie na mapie. Planista może na przykład wyznaczyć punkty na trasie pomiędzy dwoma zadaniami, jeżeli z jakiegokolwiek powodu chce mieć pewność, że kierowca przejedzie część trasy lub jej nie przejedzie”.

Funkcja Korytarzowanie pokazuje dopuszczalny margines odstępstwa od trasy

W aplikacji FleetCockpit wprowadzono również funkcję Korytarzowanie. Pozwala ona zarówno planistom, jak i kierowcom śledzić wyznaczoną trasę przejazdu. Xavier Thoré tłumaczy: „To praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu planista może wyznaczyć korytarz na mapie trasy i otrzymać ostrzeżenie, jeżeli odstępstwo od trasy będzie większe od dozwolonego”.

Funkcja Ecotaxe na rynek francuski

W celu poprawy kontroli nad kosztami transportu cyfrową trasę połączono z funkcją Ecotaxe, dzięki czemu firmy transportowe wiedzą, za które trasy muszą płacić. Za sprawą tego rozwiązania będą mogły wcześniej podjąć decyzję o wybraniu określonej trasy. Ecotaxe to efekt współpracy z firmą PTV, dostawcą oprogramowania do planowania tras przejazdów. Planiści i kierowcy zobaczą lub przynajmniej zorientują się, ile środków i czasu można zaoszczędzić. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w szczególności dla firm transportowych działających na rynku francuskim, na którym pojazdy pokonujące trasy na drogach krajowych i regionalnych muszą płacić podatek Ecotaxe.

Trimble Transport & Logistics

Trimble Transport & Logistics jest wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania transportem dla dowolnej wielkości przedsiębiorstw z sektora transportu i logistyki. Innowacyjne i przyjazne użytkownikowi rozwiązania składają się z komputerów pokładowych, usług bezprzewodowej komunikacji i opartych na technologii web aplikacji back-office, które są łatwo integrowane aby tworzyć bezszwowy obieg informacji oraz transformować i optymalizować operacje. Dzięki modułowej i skalowalnej architekturze, rozwiązania Trimble Transport & Logistics mogą ewoluować wraz ze zmieniającymi się wymaganiami dowolnego biznesu. Siedziba główna firmy mieści się w Belgii, a usługi oferowane są w całej Europie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.trimbletl.com


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , , , , ,
Opublikowano 5 lat temu.