Select Page


UE wprowadza etykietowanie opon


 

Począwszy od listopada 2012 roku wszystkie nowe opony sprzedawane w Europie będą klasyfikowane i etykietowane. Oznakowanie opon będzie podobne do już istniejącego znakowania urządzeń AGD. System etykietowania opon klasyfikuje produkty w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność), dlatego potencjalni nabywcy będą mieli możliwość porównania parametrów opon przed ich zakupem.

Oprócz informacji o tym, w jakim stopniu opona wpływa na efektywność paliwową pojazdu, system zapewni również informacje o tym, jaka jest przyczepność opony na mokrej nawierzchni oraz o poziomie hałasu emitowanego przez oponę wyrażonym w decybelach.
Od 1 listopada 2012 roku dostawcy opon do samochodów osobowych oraz lekkich i ciężkich pojazdów dostawczych (klasy opon C1, C2 oraz C3) będą zobowiązani do informowania klientów o parametrach efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i hałasu we wszystkich technicznych materiałach promocyjnych, w tym na stronach internetowych. Obowiązek ten nie będzie dotyczył opon bieżnikowanych, opon terenowych do zastosowań profesjonalnych oraz opon przeznaczonych do montowania w pojazdach wyścigowych.
Wszystkie opony klas C1 oraz C2 wyprodukowane po 1 lipca 2012 roku i dostarczane przez producenta do dystrybutora będą musiały posiadać naklejkę lub drukowaną etykietę określająca klasę efektywności paliwowej.
Ponieważ opony w punktach sprzedaży nie są zwykle eksponowane w sposób widoczny dla nabywców, posłowie nalegali, aby w rozporządzeniu znalazł się zapis zobowiązujący sprzedawców do okazania nabywcy etykiety określającej klasę efektywności opony i aby informacje te zawarte były także na kwitach sprzedaży.

Parlament Europejski zatwierdził projekt rozporządzenia, po tym jak w październiku przedstawicielom Parlamentu i Rady udało się osiągnąć porozumienie w sprawie ostatecznej treści propozycji. Ivo Belet (EPP, BE), parlamentarny sprawozdawca prac nad tym projektem, powiedział, że „nowy system etykietowania zapewni wiele korzyści dla środowiska naturalnego i konsumentów”, dodając jednocześnie, że dodatkowe koszty związane z jego wprowadzeniem po stronie producentów powinny być minimalne.
Więcej na stronach Parlamentu Europejskiego


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 9 lat temu.