Select Page


Na Ukrainie wymagane zabezpieczenie finansowe kierowcy


kolejkatirowgr
 

Przypominamy, że zgodnie z zasadami przyjętymi jeszcze w styczniu br. przez rząd Ukrainy – od wszystkich udających się do tego kraju służby graniczne żądają potwierdzania dostatecznego zabezpieczenia finansowego.

Dotyczy to obcokrajowców i osób bez obywatelstwa przy wjeździe na Ukrainę, pobytu na terytorium kraju i tranzytowego przejazdu oraz wyjazdu poza jej granicę, a także metodę określania wysokości takiego zabezpieczenia.

Uwaga: Powyższe zasady nie dotyczą obcokrajowców i osób bez obywatelstwa stale zamieszkujących na Ukrainie; osób wymienionych w ust.4 i 5 art. 16 Ustawy Ukrainy „O statusie prawnym obcokrajowców i osób bez obywatelstwa”; obcokrajowców i osób bez obywatelstwa, których dotyczy Ustawa Ukrainy „O uchodźcach i osobach potrzebujących  dodatkowej lub czasowej ochrony”.

Dokument zakłada, iż obcokrajowcy i osoby bez obywatelstwa w celu wjazdu na Ukrainę, pobytu na terytorium Ukrainy, tranzytowego przejazdu przez jej terytorium oraz  wyjazdu poza jej granicę do innego państwa, w przypadku, gdy inaczej nie przewidziano prawem, powinni posiadać środki w wysokości dwudziestokrotności kosztów  utrzymania na jedną osobę w przeliczeniu na miesiąc, określonych na Ukrainie na dzień ich wjazdu na Ukrainę.

W przypadku, jeżeli termin pobytu obcokrajowcy lub osoby bez obywatelstwa wynosi mniej /lub więcej niż miesiąc, zaznaczona kwota obliczana jest wg specjalnej formuły.
Posiadanie dostatecznego zabezpieczenia finansowego określane jest poprzez wizualną kontrolę posiadania środków w walucie narodowej Ukrainy lub wymienialnej wg kursu NBP Ukrainy w dniu wjazdu, a także sprawdzenie dokumentu, w którym zaznaczona jest kwota środków.

Służby sprawdzą także czy mamy karty płatnicze, bądź wyciąg z osobistego rachunku bankowego wnioskodawcy, np. wyciąg z bankomatu. Potwierdzeniem będzie także dokument rezerwacji lub zapłaty za nocleg i wyżywienie na Ukrainie, może być voucher.

Udający się na Ukrainę może przedstawić pismo gwarancyjne strony przyjmującej obcokrajowca o przyjęciu zobowiązań związanych z opłatą wszystkich kosztów obcokrajowca związanych z jego pobytem na terytorium Ukrainy oraz wyjazdem poza jej granicę.

Źródło: www.spedycje.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 5 lat temu.