Select Page


Unia Europejska: decyzja o Transeuropejskich Sieciach Transportowych od 2014 roku


 

Wczoraj (29.05.2013) zakończyły się negocjacje pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą nad przyszłością Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). Województwo zachodniopomorskie jest jednym ze zwycięzców tych negocjacji, które określiły główne osie transportowe w Europie.

Kolejowe, powietrzne, drogowe oraz morskie połączenia transportowe, ujęte w TEN-T będą mogły uzyskać nawet 85% dofinansowania z Unii Europejskiej od 2014 roku.

Profesor Bogusław Liberadzki zwrócił uwagę Parlamentu Europejskiego na Polskę zachodnią i lobbował o włączenie portów w Szczecinie i Świnoujściu, połączenia Berlin – Szczecin oraz Świnoujście – Szczecin – Zielona Góra/Poznań – Wrocław do sieci bazowej TEN-T dla kolei. Propozycja ta została poparta jedynie przez 10 polskich posłów z SLD, PO oraz PiS. W efekcie Unia Europejska zadecydowała o skupieniu się wyłącznie na połączeniu Szczecin – Poznań – Wrocław.

W związku z wczorajszą, niespodziewaną decyzją polskiego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który uznał, że połączenie kolejowe Szczecin – Zielona Góra – Wrocław (CE 59) nie jest priorytetem dla rządu aż do 2030 roku, fundusze, które można było uzyskać na rozbudowę również tego, mocno obleganego, połączenia kolejowego przepadły bezpowrotnie.

Po otrzymaniu informacji o ostatecznej decyzji Unii Europejskiej, Profesor Liberadzki stwierdził: „Po uzyskaniu poparcia Parlamentu oraz Komisji jestem rozczarowany, że polskie Ministerstwo ponownie źle ustala priorytety i zapomina o Polsce zachodniej. Tym razem decyzja Ministerstwa jest przeciwna nawet posłom z PiS-u i PO, którzy złożyli tę poprawkę razem ze mną w Komisji Transportu i Turystyki (o włączenie Zielonej Góry do korytarza Bałtyk – Adriatyk). Nasza pozycja nie kosztowałaby Polskę nic – jedynie zwiększyłaby szansę na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych aż do 85% ich wartości!”

Zachodniopomorskie: Świnoujście oraz Szczecin będą lepiej połączone z Berlinem, Poznaniem oraz Wrocławiem.

Profesor Liberadzki przyjmuje jednak z zadowoleniem fakt, iż porty: Świnoujście i Szczecin, jak również ich lądowe połączenie w kierunku Poznania i Berlina, będą niedługo stanowiły najwyższy priorytet w Unii Europejskiej w zakresie możliwego dofinansowania studium wykonalności oraz prac konstrukcyjnych. Skróci to czas podróży koleją między Szczecinem, a Berlinem i zapewni dobre połączenia kolejowe oraz drogowe portów województwa zachodniopomorskiego z regionem oraz resztą kraju.

„Decyzja ta nie tylko wzmocni konkurencyjność portów Świnoujście i Szczecin, ale również stworzy nowe i stałe miejsca pracy”, powiedział Profesor Liberadzki. Dodał również: „Teraz w rękach rządu leży, wykorzystanie funduszy do przybliżenia regionu do Polski i Europy”. Zgodnie z informacjami z Komisji Europejskiej, pieniądze będą dostępne od 2014 roku do 2020 roku.

 

prof. Bogusław Liberadzki
Poseł do Parlamentu Europejskiego


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.