Select Page


Unieważnianie dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji


 

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury w Dzienniku Ustaw z dnia 5 maja 2010 r. Nr 75, poz. 476, zostało opublikowane rozporządzenie  z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji. Rozporządzenie  weszło w życie w dniu 13 maja 2010 r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia związane jest ze zmianą wytycznych wprowadzoną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) polegającą na potrzebie potwierdzania w ww. rozporządzeniu masy pojazdu wycofanego z eksploatacji. Masa pojazdu wycofanego z eksploatacji została zdefiniowana w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) jako masa pojazdu zważonego przy przyjmowaniu pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów, po uprzednim usunięciu z niego innych odpadów, które nie pochodzą z tego pojazdu.

Wobec powyższego nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. uwzględnia w katalogu danych gromadzonych w ewidencji zaświadczeń oraz we wzorze zaświadczenia o demontażu pojazdu i wzorze zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, informacje o masie pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia zaświadczenia wydane według dotychczasowych wzorów zachowują ważność.


Źródło: mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.