Select Page


UOKiK: wygrywa w Sądzie – Autostrada A4


 

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska narzucała nieuczciwe ceny za przejazd Autostradą A4. Sąd  Apelacyjny oddalił dziś odwołanie przedsiębiorcy. Utrzymana została również kara finansowa nałożona na spółkę —1,3 miliona zł.

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z kwietnia 2008 roku. Urząd uznał wówczas, że spółka Stalexport Autostrada Małopolska nie miała prawa pobierać pełnej opłaty za przejazd autostradą, która nie spełniała w całości standardu dla tego typu drogi.  Trwające od stycznia do września 2007 roku prace remontowe na odcinku jezdni spowodowały wydłużenie czasu przejazdu, a także znaczne utrudnienia w ruchu. W szczytowym momencie na blisko 1/3 długości trasy pomiędzy punktami poboru opłat występował ruch dwukierunkowy na jednej jezdni, a czas przejazdu znacznie się wydłużył. Na Stalexport Autostradę Małopolską została nałożona kara finansowa w wysokości 1,3 mln złotych.

Przedsiębiorca skorzystał z przysługującego mu prawa i odwołał się od decyzji. W maju 2010 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Urzędu. Od tego wyroku spółka Stalexport Autostrada Małopolska złożyła apelację — Sąd Apelacyjny oddalił ją 31 maja 2011 roku. Sąd w całości podzielił argumentację UOKiK podkreślając, że ustalając cenę za przejazd spółka powinna wziąć pod uwagę trwające wówczas remonty. Utrzymał również nałożoną sankcję pieniężną.

Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez Prezesa UOKiK, może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

Źródło: UOKIK


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.