Select Page


Usprawnienia w przejściu Hrebenne – Rawa Ruska


 

Od 14 lutego z inicjatywy Straży Granicznej i Służby Celnej wprowadzony został zmodyfikowany system odpraw celnych, który ma na celu zwiększenie przepustowości drogowego przejścia granicznego w Hrebenne – Rawa Ruska oraz skrócenie czasu kontroli i poprawę jakości obsługi podróżnych.

W ramach ułatwień, na kierunku wywozowym z Polski utworzony został w ruchu osobowym w formie testowej (poza wiatami odpraw) „zielony korytarz odpraw”, analogiczny do tego, który już od dłuższego czasu funkcjonuje na kierunku wjazdowym do kraju. Dzięki temu podróżni, którzy nie mają towarów podlegających ocleniu, a ich podróż ma charakter czysto turystyczny, biznesowy czy naukowy, oraz przedstawiciele administracji państwowej lub samorządowej będą mogli liczyć na szybszą odprawę celną i graniczną.

Podróżni samodzielnie dokonują wyboru pasa odpraw. Osoby wybierający „zielony korytarz” – zarówno na kierunku wywozowym, jak i przywozowym do Polski – powinny pamiętać o przestrzeganiu norm wywozowych i przywozowych obowiązujących w Polsce i na Ukrainie, oraz nieprzewożeniu towarów, które są objęte zakazem przewozu w obu krajach, takich jak np. broń i amunicja, narkotyki, okazy ginących gatunków roślin i zwierząt (CITES).

Z myślą o usprawnieniu odpraw na przejściu granicznym w Hrebennem również w ruchu towarowym rozpocznie funkcjonowanie „zielony korytarz” dla samochodów, które nic nie przewożą. Kierowcy samochodów ciężarowych, przekraczający granicę bez ładunku, nie będą musieli oczekiwać na odprawę razem z pojazdami przewożącymi towary. Takie rozwiązanie znacznie skróci czas potrzebny do ich odprawy oraz przyspieszy sam przejazd przez granicę. Warunkiem niezbędnym do skorzystania przez przewoźników z zielonego korytarza dla pustych środków przewozowych jest posiadanie numeru EORI.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.