Select Page


ViaToll: 2 maja ruszyła rejestracja w systemie viaTOLL


 

2 maja ruszyła rejestracja w systemie viaTOLL. Jest możliwa w 17 Punktach Dystrybucji zlokalizowanych w pobliżu dużych przejść granicznych oraz 16 Punktach Obsługi Klienta (POK). W Punktach tych po podpisaniu umowy oraz wniesieniu kaucji można odebrać urządzenia pokładowe viaBOX. Dogodna lokalizacja wybranych Punktów Dystrybucji przy przejściach granicznych, ułatwia rejestrację zagranicznym użytkownikom.

Dodatkowo uruchomionych zostało 190 Punktów Dystrybucji na wybranych stacjach Orlenu (106), BP (58) i Lotos (18). Kolejnych 8 zlokalizowanych jest w oddziałach firmy JAS-FBG S.A. Obecnie pełnią one funkcje informacyjne. Oznacza to, że potencjalni użytkownicy systemu otrzymają tam materiały o systemie oraz oferowanych usługach, a także dowiedzą się gdzie i jak można się zarejestrować. Sukcesywnie kompetencje Punktów Dystrybucji będą rozszerzane tak, aby najpóźniej 31 maja mogły świadczyć także usługę pełnej rejestracji w systemie viaTOLL.

Również od dziś, na stronie internetowej systemu udostępniona została wyszukiwarka Punktów Dystrybucji i Punktów Obsługi Klienta. Pozwala ona na sprawne i łatwe zlokalizowanie najbliższego Punktu. Dane kontaktowe wszystkich Punktów są także dostępne na stronie internetowej www.viaTOLL.pl, w zakładce „Obsługa Klienta”.

Za skompletowanie listy Punktów Dystrybucji, Granicznych Punktów Dystrybucji oraz Punktów Obsługi Klienta odpowiedzialny jest Wykonawca systemu – firma Kapsch. Lista jest już kompletna, nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie będzie rozszerzana w miarę potrzeb i rozwoju sieci dróg płatnych. Wszelkie informacje w tej sprawie będą dostępne na stronie internetowej www.viaTOLL.pl. Oferty instytucji lub osób prywatnych chcących dołączyć do sieci dystrybucji urządzeń viaBOX prosimy przesyłać na adres info@viatoll.pl.

Informacje o systemie viaTOLL
viaTOLL to system, który pozwoli użytkownikom elektronicznie wnosić opłaty za korzystanie z sieci dróg płatnych. Będzie obowiązywał w Polsce od 1 lipca 2011 roku. viaTOLL będzie obowiązkowy dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Z systemu będą mogli dobrowolnie korzystać kierowcy pozostałych pojazdów. Taka możliwość zostanie im udostępniona nie później niż od 1 stycznia 2012 roku. Dla nich viaTOLL będzie alternatywą dla manualnego sposobu płacenia za korzystanie z wybranych odcinków autostrad płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). System viaTOLL będzie obowiązywał na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Z dokładnym wykazem i mapą sieci dróg płatnych można zapoznać się na stronie internetowej www.viatoll.pl oraz w każdym Punkcie Dystrybucji i Punkcie Obsługi Klienta. Dokładna lokalizacja Punktów Dystrybucji i Punktów Obsługi Klienta jest dostępna na stronie www.viatoll.pl. Budową systemu zajmuje się firma Kapsch Telematic Services sp. z o. o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.