Select Page


viaTOLL: Już ponad 600 000 pojazdów zarejestrowano w systemie


 

W ciągu czterech miesięcy od uruchomienia systemu viaTOLL, dwukrotnie wzrosła liczba zarejestrowanych w nim pojazdów.

System viaTOLL działa w Polsce od 3 lipca br. Do tego dnia zarejestrowano w nim 308 000 pojazdów. W ciągu następnych 15 dni do systemu dołączyło dalszych 100 000 aut. Kolejna bariera – pół miliona rejestracji – została przekroczona 2 września, obecnie osiągnęła poziom 607 000.

„Liczba pojazdów jest jednym z kluczowych parametrów finansowej efektywności systemu. Więcej rejestracji oznacza wyższe wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego zajmującego się finansowaniem budowy i modernizacji dróg w Polsce. Spodziewamy się, że liczba rejestracji jeszcze wzrośnie” – mówi Dorota Prochowicz, rzecznik projektu viaTOLL.

Odmładzanie floty
W systemie viaTOLL najwięcej pojazdów spełnia klasę emisji spalin Euro 3, choć od lipca ich udział w ogólnej liczbie rejestracji nieznacznie spadł. Wyraźnie przybywa nowoczesnych pojazdów spełniających normę Euro 6 oraz normę Euro 5. Oto jak wygląda podział zarejestrowanych pojazdów z rozbiciem na normy emisji spalin:
Euro 6 – 0,2%
Euro 5 – 23%
Euro 4 – 14%
Euro 3 – 33%
Euro 2 – 20%
Euro 1 – 4%
Euro 0 – 5,8%

Najcięższych najwięcej
Nadal nieco ponad 70% wszystkich rejestracji stanowią pojazdy o DMC powyżej 12 t – z przyczepą lub bez. Drugą co do wielkości grupę (12,1%) stanowią pojazdy o DMC powyżej 3,5 t, a poniżej 12 t. 5,6% udział ma kategoria pojazdów o DMC poniżej 12 t, które mogą tworzyć zestawy o DMC powyżej 12 t. 6,3% to autobusy, a około 5,6% to samochody o DMC poniżej 3,5 t, które mogą tworzyć zestawy o DMC powyżej 3,5 t.

Przewaga rejestracji krajowych
W systemie viaTOLL niecałych 30% pojazdów zostało zarejestrowanych przez firmy zagraniczne. Spośród wszystkich pojazdów zarejestrowanych w systemie viaTOLL przez firmy zagraniczne, najwięcej rejestracji dokonali:
Niemcy (17,7%)
Litwini (12,3%)
Rosjanie (10,2%)
Ukraińcy (9,7%)
Czesi (9,4%)
Białorusini (6%)
Słowacy (5,2%)
Łotysze (3,9%)
Węgrzy (3,5%)
Rumuni (2,8%).

Niemieccy przewoźnicy używają nowoczesnej floty
Bardzo nowoczesną flotą dysponują kierowcy niemieccy: 50% ich pojazdów spełnia normę Euro 5. Ekologicznych pojazdów używają także Czesi oraz Słowacy. Najstarszym taborem dysponują firmy litewskie i ukraińskie. Poniżej prezentujemy udział pojazdów spełniających klasę emisji spalin Euro 4 lub nowszą w kilku wybranych flotach przewoźników zagranicznych zarejestrowanych w systemie viaTOLL:
Niemcy (70%)
Czesi (53%)
Słowacy (52%)
Białorusini (48%)
Rosja (36%)
Ukraina (21%)
Litwa (20%)


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.