Select Page


viaTOLL: obejmie kolejne odcinki dróg


 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wskazało odcinki dróg, które od 1 lipca 2012 zostaną włączone do sieci dróg płatnych systemu viaTOLL. Będą to fragmenty dróg krajowych nr 91, 92, 94 oraz drogi ekspresowej S7.

System viaTOLL działa od lipca 2011 roku i w początkowej fazie obejmował ok. 1565 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Już niebawem nastąpi pierwsze rozszerzenie sieci dróg płatnych. Nowe odcinki, o łącznej długości 325 km, zostaną włączone do systemu viaTOLL 1 lipca 2012 roku. Będą to:

– fragment drogi ekspresowej S7 Elbląg – węzeł Pasłęk-Północ o długości 13,7 km
– dwa odcinki drogi krajowej nr 91: od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do węzła Nowe Marzy oraz od skrzyżowania z drogą ekspresową S5 – do Łysomic (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552) o łącznej długości 141 km
– droga krajowa nr 92 na odcinkach: Września – granica m. Konin; granica m. Konin – Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 2 i nr 14) – łączna długość tych odcinków to 169 km
– droga krajowa nr 94 na odcinku Modlnica Folwark 1 – węzeł Radzikowskiego o długości 2,5 km.

Łącznie z wymienionymi wyżej odcinkami, system będzie obejmował ok. 1890 km dróg. Dołączenie fragmentów dróg krajowych nr 91 i 92 spowoduje równomierny rozkład ruchu ciężkiego pomiędzy drogi krajowe i równoległe autostrady. Aż dotąd odcinki wymienionych wyżej dróg krajowych były bezpłatną alternatywą wobec równoległych fragmentów autostrad A1 i A2.

Mapę wszystkich odcinków dróg płatnych można obejrzeć klikając poniższy link:
http://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezkie/aktualnosci/siec-drog-platnych-viatoll-zostanie-rozszerzona-od-lipca-2012-r


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.