Select Page


viaTOLL: od 1 lipca na dodatkowych trasach


 

Od pierwszego dnia lipca, tj od najbliższej niedzieli system viaTOLL będzie obowiązywał także na wybranych odcinkach drogi ekspresowej S7 oraz dróg krajowych nr 91, 92 i 94.

Do systemu viaTOLL zostały włączone fragmenty dróg:

– fragment drogi ekspresowej S7 Elbląg – węzeł Pasłęk-Północ o długości 13,27 km

– dwa odcinki drogi krajowej nr 91: od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do węzła Nowe Marzy oraz od skrzyżowania z drogą ekspresową S5 – do Łysomic (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552) o łącznej długości 141 km

– droga krajowa nr 92 na odcinkach: Września – granica m. Konin; granica m. Konin – Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 2 i nr 14) – łączna długość tych odcinków to 169 km

– droga krajowa nr 94 na odcinku węzeł Modlnica – węzeł Radzikowskiego o długości 2,5 km.

    Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.